09.03.2021

Podobne Tagi Pracodawca

Bezpieczeństwo pracowników fizycznych w czasie pandemii. Jak o nie zadbać?

 

COVID-19 wymusił nagłą weryfikację zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i opracowanie nowych, dostosowanych do sytuacji pandemicznej, rozwiązań. O ile wykorzystanie pracy zdalnej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa było możliwe w przypadku pracowników biurowych, to pracownicy fizyczni musieli pozostać na swoich miejscach pracy. Czy czują się bezpiecznie w pracy? Co daje im poczucie bezpieczeństwa?

Przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród ponad 470 pracowników fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę tymczasową, w takich branżach, jak m.in. branża produkcyjna, logistyczna czy magazynowa.

 

- „Celem naszego badania było sprawdzenie nastrojów wśród tej grupy pracowniczej – poczucia bezpieczeństwa w pracy i poziomu „zaopiekowania” przez pracodawcę użytkownika oraz agencję zatrudnienia w czasie trwającej pandemii.” – mówi Ewelina Glińska-Kołodziej, Dyrektor Operacyjny Trenkwalder Polska. 

 

Instrukcje, informacje i środki ochrony kluczowymi czynnikami poczucia bezpieczeństwa

Aż 85% ankietowanych pracowników fizycznych potwierdziło, że pracodawca zadbał o nich w czasie zagrożenia COVID-19.

 

 

wykres bepieczenstwo

Źródło - Trenkwalder Polska, Badanie satysfakcji pracowników fizycznych, luty 2021

 

 

W pytaniu, jak pracownicy czują się w miejscu pracy w czasie pandemii 46% badanych zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie, ponieważ firma zapewniła swoim pracownikom niezbędne informacje, instrukcje oraz środki ochrony. 36% ma poczucie zaopiekowania – wie, do kogo zwrócić się z pytaniem po informacje czy też po środki ochrony osobistej. Z kolei 4% oświadczyło, że nie otrzymało żadnych informacji, instrukcji czy środków ochrony, a 2% jest zdezorientowanych i nie wie, do kogo zwracać się z pytaniami.

 

wykres nastroj

Źródło - Trenkwalder Polska, Badanie satysfakcji pracowników fizycznych, luty 2021

 

 

Na pytanie o stały dostęp do środków ochrony osobistej, 77% wskazało środki dezynfekcji.
Na drugim miejscu znalazły się maski, a 66,5% ankietowanych wskazało, że ich pracodawca dostarczył im instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 9% respondentów przyznało, że pracodawca nie zapewnia im dostępu do środków ochrony osobistej.

 

wykres wsparcie

Źródło - Trenkwalder Polska, Badanie satysfakcji pracowników fizycznych, luty 2021

 

 

Kolejnym, istotnym elementem badania, była kwestia wsparcia ze strony koordynatora wyznaczonego ze strony agencji zatrudnienia do kontaktów z pracownikami.

 

 

Monitorowanie nastrojów i dobra komunikacja na linii pracodawca-agencja-pracownik

W czasie pandemii rośnie znaczenie komunikacji z pracownikami. Otwarta, szczera i regularna komunikacja ma ogromne znaczenie i duży wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy. W przypadku korzystania z usług pracy tymczasowej pracodawcy użytkownicy mogą w tym względzie liczyć na wsparcie ze strony agencji zatrudnienia.

 

W przeprowadzonym przez nas badaniu 85% ankietowanych wskazało, że ich poczucie bezpieczeństwa zwiększa fakt, że ze strony koordynatora Trenkwalder mogą liczyć na bieżący i życzliwy kontakt, udzielenie pomocy czy odpowiedź na zadawane pytania. W efekcie pracę koordynatorów Trenkwalder ocenili na 5,01 w skali 0-6.

 

wykres ocena

Źródło - Trenkwalder Polska, Badanie satysfakcji pracowników fizycznych, luty 2021

 

 - „Regularnie monitorujemy nastroje pracowników tymczasowych. Nasi konsultanci pełnią też rolę punktu pierwszego kontaktu dla pracowników, wspierając pracodawców w komunikacji z pracownikami. Dzięki temu nasi klienci mogą koncentrować siły i uwagę na tym, aby zapewniać ciągłość działania swojej firmy, a ich pracownicy mają poczucie bezpieczeństwa.” - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej.

 

Wellbeing pracowników fizycznych

Poczucie bezpieczeństwa i doinformowania przekłada się na satysfakcję z wykonywanej pracy. A to ma wpływ na zaangażowanie, jakość pracy i lojalność pracowników. Na pytanie czy jesteś zadowolony/a z wykonywaj pracy,  86% ankietowanych pracowników tymczasowych odpowiedziało twierdząco.

 

wykres zadowolenie

Źródło - Trenkwalder Polska, Badanie satysfakcji pracowników fizycznych, luty 2021

 

Pandemia niewątpliwie wywarła wpływ na poczucie bezpieczeństwa oraz dobrostanu psychicznego pracowników niezależnie od ich poziomu stanowiska, czy rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku pracowników fizycznych kluczowymi elementami, które podnoszą ten poziom są: zadbanie o  bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez dostarczenie instrukcji, środków ochrony osobistej oraz procedur reagowania w przypadku zagrożenia, ale też rzetelna i oparta na zaufaniu komunikacja ze strony pracodawcy. Czynniki te mają bezpośrednie przełożenie na  poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Istotną, wspierającą rolę dla pracodawców w utrzymaniu tych wskaźników na wysokim poziomie może odegrać agencja zatrudnienia. Agencja może przejąć na siebie monitorowanie poziomu satysfakcji pracowników oraz wsparcie w komunikacji  z pracownikami.


Poszukujesz pracowników tymczasowych?

Skontaktuj się z nami