05.10.2022

Podobne Tagi Kandydat

Logistyk – kim jest? Jak wygląda jego praca?

Logistyk

 

Logistyk to zawód dający pewność zatrudnienia i duże perspektywy rozwoju. Dogodne położenie geograficzne naszego kraju, coraz lepsza infrastruktura komunikacyjna oraz rozwój e-commerce sprawiły, że w ostatnich latach powstało wiele dużych centrów logistycznych dających pracę tysiącom osób na różnych stanowiskach – od magazynierów po specjalistów i kierowników logistyki. Centra logistyczne to tylko jedno z wielu miejsc, w których logistyk może podjąć pracę. Kim jest logistyk, jakie są jego obowiązki i jakie wykształcenie należy zdobyć, aby pracować w zawodzie?

Kim jest logistyk?

Logistyka to dziedzina zajmująca się planowaniem łańcucha dostaw, nadzorowaniem oraz  organizacją przepływu surowców, materiałów i towarów od producenta do punktów sprzedaży, realizacją dostaw i kontrolą. Może ona obejmować procesy wyłącznie w obrębie jednego przedsiębiorstwa, jak również przepływ surowców i towarów pomiędzy różnymi podmiotami i krajami. Wszystko powinno być zrealizowane na czas i optymalne kosztowo. O to wszystko powinien zadbać logistyk.

 

Do obowiązków logistyka należy przede wszystkim planowanie i realizowanie przepływu dostaw – w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Zarządza on łańcuchem dostaw, dba o zaopatrzenie firm i prowadzi dokumentację magazynową. Ponadto logistyk jest odpowiedzialny za stan towarów i ich bezpieczeństwo. Jego obowiązki mogą się różnić zależnie od specjalizacji, a tych jest wiele: logistyka zaopatrzenia, logistyka transportu, logistyka dystrybucji, ale też: logistyka miejska, wojskowa, czy e-logistyka.

 

Jak zostać logistykiem?

Aby móc pracować w zawodzie logistyka, należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz  umiejętności z zakresu logistyki, funkcjonowania przedsiębiorstw, planowania i kontroli zakupów oraz sprzedaży i spedycji. Te zdobyć można m.in. w technikum logistycznym lub na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku logistyka. W technikum uczniowie zyskują wiedzę m.in. na temat magazynowania towarów, tworzenia dokumentacji magazynowej, przyjmowania i wydawania dostaw, ich planowania oraz zarządzania. Nie są im także obce pojęcia z zakresu spedycji oraz transportu. Po ukończeniu technikum kandydat otrzymuje tytuł zawodowy technika logistyka i kwalifikacje z zakresu obsługi magazynów i organizacji transportu. Decydując się na studia wyższe logistyczne, studenci najczęściej wybierają takie specjalizacje jak logistyka i spedycja międzynarodowa, logistyka miejska, logistyka i inżynieria transportu, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka lotnictwa, czy logistyka morska. Mogą oni również wybrać specjalność na innych kierunkach – np. zarządzaniu, transporcie, ekonomii czy inżynierii produkcji. Wówczas możliwe jest zrobienie specjalizacji o nazwie Transport – Spedycja – Logistyka (TSL), zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych, czy logistyka handlu i dystrybucji. Absolwenci technikum logistycznego lub studiów na kierunku logistyka mogą zatrudnić się w centrach logistycznych oraz działach logistyki firm dystrybucyjnych, przemysłowych, spedycyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w sieciach handlowych. Kompetencje logistyków pozwalają im na zatrudnienie także w innych obszarach – np. w branży chemicznej, na stacjach kolejowych lub w portach lotniczych, w instytucjach publicznych czy… w branży IT. Coraz popularniejsza staje się również logistyka dla branży e-commerce oraz logistyka wojskowa. Osoby z wykształceniem logistycznym znajdą też pracę w działach zakupów, zarządzania zamówieniami i dostawami. Perspektywy zatrudnienia w zawodzie są naprawdę szerokie. Pracę można znaleźć prawie w każdym województwie, przy czym najwięcej pracodawców z tej branży lokalizuje swoje zakłady pracy w okolicach największych węzłów komunikacyjnych, autostrad i na obrzeżach dużych miast. Logistyk znajdzie wiele ofert pracy w okolicach Poznania (Gądki), Warszawy (Błonie, Teresin, Pruszków), Wrocławia (Bielany Wrocławskie, Legnica), Łodzi (Stryków) oraz na Śląsku (Chorzów, Mysłowice, Gliwice, Psary, Dąbrowa Górnicza). Oprócz tego inwestorzy z branży logistycznej coraz częściej wybierają również mniejsze lokalizacje w innych województwach, a te najczęściej znajdują się na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

 

Logistyk – wymagania do pracy

Dla pracodawcy istotne jest nie tylko wykształcenie, ale i doświadczenie kandydata na takim samym lub podobnym stanowisku. To jedno z wymagań koniecznych do podjęcia pracy w logistyce. Znaczenie ma też ukończony staż lub praktyka zawodowa, najczęściej realizowane w okresie nauki. Często od kandydatów wymaga się również znajomości konkretnych języków obcych – jest ona niezbędna podczas komunikacji z zagranicznymi klientami. Oprócz wykształcenia i doświadczenia ważna jest znajomość przepisów prawnych, ekonomii, zarządzania projektami, umiejętność planowania i analizy. Dobry logistyk powinien umieć wykonywać swoje zadania pod presją czasu – bowiem dostawy powinny być realizowane w ustalonym czasie – trzeba też umieć szybko reagować na zmiany. Ważne również, aby miał on otwarty, analityczny umysł i potrafił organizować pracę własną. Nierzadko pracodawcy wymagają od kandydatów znajomości programów takich jak ASoft, SAP R3 oraz umiejętności pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel, których obsługę mogą poznać już na studiach licencjackich. Istotna jest także znajomość rynku i aktualnych trendów w branży.

 

Pracodawcy zlecający nam rekrutacje na stanowisko logistyka najczęściej kładą duży nacisk na umiejętności analityczne i kompetencje miękkie kandydata tj. odporność na stres i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu. Kluczowa jest również świetna organizacja pracy i wielozadaniowość – mówi Marta Danowska, Kierownik Biura Trenkwalder w Augustowie. Jeśli chodzi o język obcy, to najczęściej poszukiwani są kandydaci ze znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kolejny na liście jest język rosyjski, niemiecki  a w regionie północno-wschodnim mile widziany jest języki litewski  – dodaje Marta Danowska.

 

Rekruter radzi

Jak przygotować się do rozmowy o pracę na stanowisko logistyka?

Przygotowując się do rozmowy o pracę należy skupić się na przeanalizowaniu wymogów opisanych w ogłoszeniu o pracę i przemyśleniu, czy je spełniasz, w jakim zakresie, a jeśli jeszcze nie, to na jakim jesteś etapie. Np. Jeśli pracodawca oczekuje od kandydata umiejętności pracy pod presją czasu i odporności na stres, to prezentując swoje doświadczenie i zakres obowiązków pełnionych w poprzednim miejscu pracy warto przytoczyć konkretny przykład trudnych sytuacji oraz opisać, jak poradziliśmy sobie z napotkanym problemem logistycznym. Warto też pamiętać, aby podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadać na pytania konkretnie i na temat – taka precyzja jest również bardzo ceniona w tej branży.

 

 

 

 

Zarobki w zawodzie logistyka

Wysokość zarobków logistyka zależna jest od kilku czynników – m.in. stażu pracy, doświadczenia zawodowego i zajmowanego w firmie stanowiska, ale też zakresu obowiązków, czy znajomość języków obcych. Znaczenie ma w tym przypadku również samo miejsce pracy, jego lokalizacja i wielkość. Logistyk to zawód z dużymi perspektywami rozwoju – a wraz z nabytym doświadczeniem specjalista ds. logistyki może awansować na stanowiska kierownicze, np. kierownik magazynu, kierownik działu logistyki, kierownik łańcucha dostaw, czy dyrektor logistyki. Zmiana stanowiska oraz zakresu obowiązków wiąże się z kolei z wyższym wynagrodzeniem. Specjalista logistyki zarabia średnio od 4500 do 6000 zł brutto,  a już na menedżera logistyki wynagrodzenie wynosi od ok. 7000 do 13000 zł brutto. Logistycy zarządzający międzynarodowym łańcuchem dostaw mogą liczyć na większą płacę niż ci wykonujący działania dla jednego podmiotu. Specjaliści ds. logistyki często mogą również liczyć na premie oraz dodatkowe benefity pozapłacowe np. prywatna opieka medyczna, karnet sportowy, ubezpieczenie na życie.

 

Rozbieżność w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach wynika głównie z lokalizacji. Najwyższe wynagrodzenia oferowane są logistykom w lokalizacjach o najwyższym zagęszczeniu konkurujących ze sobą firm logistycznych – mówi Marta Danowska.

 

Czym się różni logistyka od spedycji?

Transport, spedycja i logistyka, określane łącznie jako TSL, to powiązane ze sobą specjalizacje. Między zawodami logistyka a spedytora występują pewne istotne różnice. Zadania pierwszego z nich opierają się głównie na zarządzaniu łańcuchem dostaw, ich planowaniu oraz kontroli. Spedytor z kolei zajmuje się organizacją zaplanowanego przewozu ładunków z punktu odbioru do punktu docelowego. W praktyce analizuje dostępne środki transportu, porównuje i negocjuje ceny z przewoźnikami, ustala konkretne terminy i trasy przejazdu, nadzoruje przygotowanie ładunków do transportu – pakowanie, załadunek i rozładunek – oraz kontrolowanie przesyłki na całej trasie, jest odpowiedzialny za skompletowanie i prawidłowe wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów przewozowych, co wymaga od niego specjalistycznej wiedzy (np. Incoterms), organizuje odprawę celną. Określeń tych zawodów nie powinno się używać zamiennie – mimo że są one ze sobą powiązane, to dwie różne profesje.

 

Gdzie jeszcze można znaleźć pracę po ukończeniu logistyki?

Po ukończeniu technikum logistycznego lub studiów wyższych związanych z logistyką można poszukiwać zatrudnienia w pokrewnych zawodach. To m.in. stanowiska związane z branżą dystrybucji, transportu, produkcji i logistyki magazynowej. Z logistyką wiąże się m.in. praca magazyniera bądź kierownika magazynu. Konkretne doświadczenie i umiejętności pozwalają także na zatrudnienie jako spedytor lub dyspozytor. Logistycy mogą rozwijać swoje kompetencje również w takich obszarach pokrewnych jak: organizator transportu drogowego, specjalista ds. doskonalenia organizacji, specjalista analiz i planowania, specjalista zarządzania projektami, planista produkcji, specjalista do spraw zakupów, czy specjalista do spraw zamówień.

 

Rekruter radzi

O czym nie można zapomnieć przygotowując CV logistyka?

W swoim CV należy skupić się na przedstawieniu najważniejszych informacji na temat wykształcenia, odbytych praktyk oraz posiadanych umiejętności  związanych z branżą logistyczną. Warto wypisać programy/ systemy, na których mieliśmy okazję pracować lub poznaliśmy podstawy ich obsługi np. na studiach. Dla przyszłego pracodawcy będzie to nasz zdecydowany atut. A przy tym najważniejsze jest, aby w CV przez nieuwagę nie pominąć tych informacji, których pracodawca oczekuje od kandydata. Co to oznacza? Jeśli w ogłoszeniu o pracę na stanowisko logistyka pracodawca oczekuje znajomości języka niemieckiego, to wpisz w CV, czy znasz ten język i na jakim poziomie. Jeśli jeszcze nie spełniasz tego wymogu, ale uczestniczysz w kursie językowym, ta informacja również może być cenna dla pracodawcy.

 

Logistyk – ogłoszenia o pracę

Ogłoszenia o pracę na stanowisko logistyka można znaleźć na wszystkich popularnych portalach pracy, bezpośrednio na stronach internetowych pracodawców lub w agencjach zatrudnienia takich jak Trenkwalder. W przypadku udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez agencję, pracodawcy oferują zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio w swoich organizacjach, a rolą agencji zatrudnienia jest wsparcie pracodawcy w rekrutacji i selekcji kandydatów.


Szukasz nowej pracy?

Sprawdź nasze oferty