22.03.2021

Podobne Tagi Pracodawca

Zatrudnienie cudzoziemca a COVID – kwarantanna i testy

Zatrudnienie cudzoziemca a COVID

 

Czy kwarantanna przy zatrudnianiu cudzoziemca jest obowiązkowa? Czy można ją ominąć i jak to zrobić? Nowe przepisy umożliwiły szybsze zatrudnienie pracownika zza granicy w czasie stanu epidemii koronawirusa dzięki testom PCR.

Regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców w czasie epidemii koronawirusa

W związku ze stanem epidemii w Polsce nie każdy obcokrajowiec może swobodnie wjechać na terytorium RP. Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą, będącą jednocześnie granicami zewnętrznymi UE obowiązują obostrzenia ograniczające tego, kto może ją przekroczyć. Omawia je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2021 poz. 367.

 

Wśród kilku grup cudzoziemców uprawnionych w ww. rozporządzeniu do wjazdu do Polski w czasie stanu epidemii znajdują się cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

 

 • wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
 • przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

 

Do niedawna każda z tych osób musiała poddać się kwarantannie. 22 stycznia uchwalono Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 153), które wprowadziło możliwość zwolnienia z obowiązku kwarantanny każdego (uprawnionego do przekroczenia granicy z Polską) cudzoziemca, jeśli przedstawi on Straży Granicznej negatywny wynik testu na COVID-19.

 

Jaki test na COVID-19 zwalnia obcokrajowca przyjeżdżającego do pracy z kwarantanny?

 • Testy, które zwalniają z kwarantanny to testy antygenowe i RT-PCR (molekularne, genetyczne). Nie zwalniają z kwarantanny wjazdowej testy serologiczne i kasetkowe (testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2),
 • Test musi być wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed próbą przekraczania granicy,
 • Wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, musi być negatywny,
 • Treść testu musi być w języku polskim lub angielskim.

 

Korzyści z wykonania testu na COVID-19 u pracownika zza granicy:

Test negatywny = brak kwarantanny = szybsze zatrudnienie

 

 • Możliwość szybszego podjęcia pracy (bez straty 10 dni) przez pracownika,
 • Brak konieczności ponoszenia kosztów kwarantanny przez pracownika lub pracodawcę,
 • Dla pracownika to szybciej otrzymane wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 

Obecnie koszty testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 to wydatek rzędu 80-160 zł (dane z przejść w Korczowej i Medyce). Testy ekspresowe, które mogą być wykonane tuż przed przekraczaniem granicy, wykonywane są już na niektórych przejściach granicznych oraz na lotniskach.

 

 

Pracownik z Ukrainy, Rosji a testy i kwarantanna – najczęstsze pytania:

Wspierając naszych klientów w procesach zatrudniania pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji czy innych krajów spoza EU otrzymujemy wiele pytań dotyczących przepisów i kwarantanny po przybycie pracownika. Na najczęstsze, odpowiada nasz ekspert projektów międzynarodowych Daniel Sola:

 

Czy z kwarantanny zwalnia szczepionka na COVID-19?

Zgodnie z §3.2 pkt 14 Rozporządzenia[1] konieczności odbycia kwarantanny zwolnione są też osoby zaszczepione na COVID-19, które przyjęły obie dawki szczepionki. Muszą być jednak zaszczepione preparatem, który został uznany w EU.

 

Co dzieje się w sytuacji, kiedy pracownik zatrudniony na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, zostanie skierowany na kwarantannę i w efekcie nie będzie mógł podjąć pracy w terminie 7 dni od planowanej daty jej rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu?

Cudzoziemiec może podjąć pracę w terminie ważności oświadczenia o powierzeniu, zatem w takiej sytuacji pracodawca musi zgłosić niepodjęcie pracy przez cudzoziemca, a kiedy kwarantanna ulegnie zakończeniu, a pracownik będzie gotów rozpocząć pracę, zgłosić jej rozpoczęcie.

 

Czy koszt wykonania testu COVID przez pracownika zza granicy można uznać za koszt uzyskania przychodu przez pracodawcę?

Wiem, że niektórzy z naszych klientów partycypują w kosztach wykonania przez pracowników testów na COVID. Co do zasady kosztem podatkowym są wydatki związane z zabezpieczeniem przychodów pracodawcy, a jest nim niewątpliwie zatrudnienie pracownika. Wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w polskiej firmie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, zatem wydaje się, że w tym przypadku również powinna być taka możliwość. Warto jednak w przypadku chęci zaliczenia kosztów testów COVID dla pracowników z zagranicy do kosztów uzyskania przychodu zgłosić się po interpretację indywidualną.

 

 

Aktualizacja z dnia 30 marca 2021

 

Od dnia 30 marca obowiązują nowe zasady wjazdu do Polski!

 

 • Podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen będą zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu COVID-19 nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. W przeciwnym razie będą musieli przejść obowiązkową 10 dniową kwarantannę.
 • Dla osób przybywających do Polski z krajów spoza strefy Schengen kwarantanna będzie obowiązkowa. Kwarantanny można uniknąć, jeżeli wykonana się w Polsce test PCR lub antygenowy i uzyska wynik negatywny.

 

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii | https://twitter.com/PremierRP

 

 

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

 

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2021 poz. 367

[2] Puls Medycyny – Katarzyna Lechowicz „Wykonanie testu w kierunku COVID-19 po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku kwarantanny”


Masz więcej pytań dotyczący zatrudnienia cudzoziemca?

Skontaktuj się z nami


Od lat prowadzimy projekty legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie całego kraju.