06.10.2023

Podobne Tagi Pracodawca

Zatrudnienie cudzoziemca pracującego u innego pracodawcy

 

W tym odcinku cyklu ‘Zatrudnianie cudzoziemców w pigułce’ wyjaśniamy, o czym należy pamiętać, gdy chcemy zatrudnić cudzoziemca, który pracuje obecnie u innego pracodawcy.

 

Czy w przypadku, gdy chcemy zatrudnić cudzoziemca, który pracuje już u innego pracodawcy, powinniśmy wyrobić mu nowe pozwolenie na pracę?

W większości przypadków, zatrudnienie takiego cudzoziemca będzie wymagało nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy czy też w przypadku Obywatela Ukrainy – powiadomienia o powierzeniu pracy. W przypadku jednolitych zezwoleń na pracę i pobyt będzie wymagane złożenie nowego wniosku na kartę lub zmianę pracodawcy w decyzji.

 

Zatrudnienie cudzoziemca mającego oświadczenie lub zezwolenie na pracę

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi może być złożone tylko przez jednego konkretnego pracodawcę, który chciałby powierzyć pracę cudzoziemcowi. Taka sama zasada dotyczy zezwoleń na pracę, które uzyskuje się w urzędach Wojewódzkich. Cudzoziemiec może podjąć pracę u tego pracodawcy, który jest wskazany w danym zezwoleniu.

 

Warto zapamiętać! Praca na określonych warunkach i stanowisku, które zostały wskazane w dokumentach jest legalna wtedy, kiedy jest wykonywana dla podmiotu powierzającego pracę, który został wskazany w zezwoleniu na pracę, czy też oświadczeniu o powierzeniu pracy. Dlatego, w okresie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, jeśli cudzoziemiec chce zakończyć pracę u innego pracodawcy i rozpocząć pracę w twojej firmie, musisz najpierw uzyskać dla niego nowe zezwolenie na pracę lub złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

 

Dlatego, gdy cudzoziemiec będzie chciał zmienić pracodawcę, a jego oświadczenie czy zezwolenie dalej są aktualne, to i tak będzie musiał mieć wyrobiony nowy dokument dla nowego pracodawcy, aby móc legalnie u niego pracować. Ta procedura dotyczy także sytuacji, kiedy cudzoziemiec będzie pracował u nowego pracodawcy na takim samym stanowisku oraz na takich samych warunkach na jakich pracował u poprzedniego pracodawcy.

 

Warto zapamiętać! Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia lub zezwolenia które było wydane na innego pracodawcę będzie traktowane jako nielegalne zatrudnienie.

 

 

Zatrudnienie cudzoziemca mającego jednolite zezwolenie na pobyt i pracę

Cudzoziemiec, który posiada już wyrobione jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, powinien je przedstawić  pracodawcy, u którego ma zamiar podjąć pracę. W decyzji umieszczone są warunki na jakich zostało zezwolenie wydane.

 

Jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy cudzoziemiec w okresie ważności zezwolenia chce zmienić pracodawcę, to jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt i pracę w terminie 15 dni roboczych. Może także złożyć po prostu nowy wniosek o kartę na rzecz nowego pracodawcy.

 

Warto zapamiętać! Złożony wniosek na zmianę pracodawcy czy też złożony nowy wniosek na kartę, nie uprawnia do legalnej pracy u nowego pracodawcy. Wyjątkiem mogą sytuacje szczególne, kiedy cudzoziemiec ma prawo do pracy bez uzyskiwania pozwolenia na prace.  W innym wypadku będzie potrzebował dokumentu legalizującego pracę, czyli oświadczenia o powierzeniu pracy lub zezwolenia na pracę.

 

 

Zatrudnienie obywatela Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą mieć także dodatkowy dokument legalizujący ich pracę, czyli powiadomienie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Działa ono na podobnych zasadach, co oświadczenie i też musi być wyrobione nowe. jeżeli będzie zmieniany pracodawca. Nie może być sytuacji kiedy cudzoziemiec posiada powiadomienie wyrobione na firmę X, a pracuje na nim w firmie Y.

 

Inaczej wygląda też sytuacja przy jednolitych zezwoleniach na pobyt i prace. Obywatele Ukrainy objęci specjalną ustawą wojenną mogą otrzymać jednolite zezwolenie z adnotacją o art. 22, która pozwala pracować na takim zezwoleniu u każdego pracodawcy bez zmiany decyzji. Trzeba tylko pamiętać, aby zgłosić powiadomienie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do właściwego Urzędu pracy.

 

Przykład

Zgłosił się do nas pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca, który miał aktualne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, ale był to dokumenty wystawiony na innego pracodawcę. W takim przypadku niestety jest to nielegalne zatrudnienie. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca z oświadczeniem wyrobionym na innego pracodawcę, musi zarejestrować taki dokument na swoją firmę. W tym wypadku doradziliśmy, aby pracodawca rozwiązał stosunek pracy z cudzoziemcem, a następnie podjął działania, żeby go legalnie zatrudnić. Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł, a także odmowa wydania zezwoleń na pracę dla nowych cudzoziemców.

 

Poszukujesz informacji na temat zatrudniania cudzoziemców?

Ten cykl artykułów tworzymy w oparciu o najczęściej zadawane pytania, jakie otrzymujemy od firm planujących zatrudniać lub już zatrudniających cudzoziemców.

Jeśli na naszej stronie internetowej nie znalazłeś informacji na nurtujące Cię pytanie dotyczące legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemców, skontaktuj się z nami. Znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu.

O autorze publikacji:

Daniel Sola,
Dyrektor Projektów Międzynarodowych

 

Daniel specjalizuje się w rekrutacji cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Prowadzi audyty legalności zatrudnienia obcokrajowców w firmach zlokalizowanych na terenie całego kraju.


Jesteś zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca lub legalizacją jego pracy?

Skontaktuj się z nami