03.10.2023

Podobne Tagi Pracodawca

Zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca

 

Zatrudnienie cudzoziemca, który obecnie pracuje u innego pracodawcy może się wiązać z koniecznością wyrobienia nowego zezwolenia na pracę lub zarejestrowania nowego oświadczenia. Jak to wygląda w sytuacji, gdy cudzoziemiec jest już zatrudniony cały czas w tej samej firmie, ale zmieni się jego umowa o pracę? W tym odcinku naszego cyklu ‘Zatrudnianie cudzoziemców w pigułce’ wyjaśniamy, kiedy wyrobienie nowego pozwolenia będzie konieczne, a kiedy nie.

 

Czy w przypadku zmiany warunków pracy lub stanowiska pracy cudzoziemca zatrudnionego u tego samego pracodawcy należy wyrabiać nowe dokumenty legalizacyjne?

W większości przypadków dotyczących zezwoleń czy oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wszystkie zmiany, które dotyczą warunków pracy i płacy oznaczają dla pracodawcy obowiązek uzyskania dla pracownika nowego zezwolenia czy też oświadczenia. Istnieje jednak kilka wyjątków, w których ta zasada nie występuje.

 

W przypadku oświadczeń, jeżeli zmiana dotyczy:

 • zmiany siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę;
 • zwiększenia wynagrodzenia na korzyść zatrudnionego.

 

W przypadku zezwolenia na pracę, jeżeli zmiana dotyczy:

 • stanowiska, przy zachowaniu dotychczasowych obowiązków;
 • zwiększenia czasu pracy, przy proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia;
 • objęcia cudzoziemca obniżonym wymiarem czasu pracy wynikającym z innych przepisów;
 • przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę;
 • zwiększenia wynagrodzenia na korzyść zatrudnionego.

 

 

W przypadku jednolitego zezwolenia  na pracę, jeżeli zmiana dotyczy:

 • zmiany siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę;
 • zwiększenia czasu pracy, przy proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia;
 • zmiany nazwy stanowiska (np. specjalista – starszy specjalista).

 

W przypadku powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, jeżeli zmiana dotyczy:

 • nowej umowy (bez przerwanego zatrudnienia), przy zachowaniu obecnego stanowiska oraz warunków pracy;
 • przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę;
 • zwiększenia wynagrodzenia na korzyść zatrudnionego.

 

Jeżeli zmiana nie dotyczy żadnych z powyższych sytuacji, wówczas konieczne jest pozyskanie odpowiedniego dokumentu legalizującego pracę, który będzie uzyskany przed wprowadzeniem zmiany.

 

Przykład

Zgłosił się do nas pracodawca, który chciał podnieść wynagrodzenie pracownikowi oraz zmienić umowę zlecenie na umowę o pracę. Cudzoziemiec był zatrudniony na oświadczeniu o powierzeniu pracy, w którym miał wpisaną umowę zlecenie oraz dotychczasowe wynagrodzenie. Pracodawca myślał, że wraz ze zmianą powyższych warunków powinien wyrobić nowe oświadczenie o powierzeniu pracy. W tym wypadku rejestracja nowego oświadczenia nie była wymagana. Zmiany, które miały wystąpić w oświadczeniu były na korzyść cudzoziemca, dlatego też nie trzeba było wyrabiać nowego oświadczenia. W takiej sytuacji, pracodawca nie musiał tracić zarówno pieniędzy jak i czasu na wyrobienie nowego dokumentu legalizującego pracę.

 

Poszukujesz informacji na temat zatrudniania cudzoziemców?

Ten cykl artykułów tworzymy w oparciu o najczęściej zadawane pytania, jakie otrzymujemy od firm planujących zatrudniać lub już zatrudniających cudzoziemców.

Ty również możesz przyczynić się do rozwoju tego cyklu. Jeśli na naszej stronie internetowej nie znalazłeś informacji na nurtujące Cię pytanie dotyczące legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemców, skontaktuj się z nami.

O autorze publikacji:

Daniel Sola,
Dyrektor Projektów Międzynarodowych

 

Daniel specjalizuje się w rekrutacji cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Prowadzi audyty legalności zatrudnienia obcokrajowców w firmach zlokalizowanych na terenie całego kraju.


Jesteś zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca lub legalizacją jego pracy?

Skontaktuj się z nami