Potwierdzamy, że Twoja aplikacja została przyjęta i będzie przez nas przeanalizowana. 

Skontaktujemy się z Tobą, gdy będzie spełniała wymogi prowadzonych aktualnie rekrutacji.