Poniżej znajduje się informacja w jaki sposób będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe.
 1. Kto jest administratorem Panią/Pana danych osobowych?

Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki:

 • Trenkwalder & Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 14,
 • Trenkwalder Patron Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 14,
 • Trenkwalder Benefit Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórskiej 36,
 • Trenkwalder Outsourcing Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 14.
 1. Na jakiej podstawie Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (podstawa określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe i czy jest to konieczne?

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu promocji usług własnych, w tym przedstawienia oferty handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Panią/Pana adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przedstawienia Pani/Panu naszej oferty. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, kontakt z Panią/Panem w ww. celu nie będzie możliwy.

 1. Przez jaki czas Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub do dnia wycofania zgody.

 1. Kto jest obiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcą przekazanych danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

 1. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:

 • dostępu do tych danych osobowych,
 • usunięcia, sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Jak może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem?
 • Pocztą na adres: Trenkwalder, Inspektor Danych Osobowych, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.