Outplacement to program wsparcia i aktywizacji zawodowej dla osób, u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Najczęściej outplacement jest realizowany przez agencje pracy i dorawdztwa personalnego w firmach, które zmuszone są przeprowadzić zwolnienia grupowe.

Na czym polega program outplacement?

W ramach outplacementu, realizujemy cykl szkoleń i spotkań, na których pomożemy Panu/Pani przygotować się do spotkań rekrutacyjnych analizując Pana/Pani doświadczenie, umiejętności i cele zawodowe. Pomożemy napisać CV i list motywacyjny, określimy Pana/Pani mocne i słabe strony, co pomoże w przygotowaniu skutecznej autoprezentacji.

Pana/Pani CV zostanie umieszczone w bazie kandydatów Trenkwalder. W przypadku realizacji odpowiednich projektów będziemy przedstawiać Pana/Pani kandydaturę naszym Klientom.

Słyszałem o takim programie, znajomy nie znalazł pracy. Jakie ja mam szanse?

Znalezienie nowej pracy zależy od wielu czynników. Od rynku pracy, dostępnych ofert, czasu trwania procesów rekrutacyjnych, ale również od sposobu działania, motywacji i kompetencji osób poszukujących pracy. Programy trwają określoną ilość czasu, nie zawsze wszyscy uczestnicy znajdują pracę w trakcie trwania programu.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces poszukiwania był efektywny i zakończył się znalezieniem przez Pana/Pani odpowiedniej pracy jak najszybciej.

Na czym polegają spotkania?

W trakcie spotkań przeanalizujemy Pana/ Pani doświadczenie, kompetencje i ustalimy jakie są Pana/Pani cele zawodowe. Pomożemy napisać CV i przygotować się do spotkań z potencjalnymi pracodawcami. Założymy wspólnie profile na portalach pracy i ustalimy ścieżkę poszukiwań.

Czy Państwo mi znajdą pracę?

My pomagamy kandydatom w prowadzeniu poszukiwań pracy, w ukierunkowaniu na odpowiednią drogę. Możemy na bieżąco doradzać, dostarczyć wiedzy oraz narzędzi które są pomocne w trakcie poszukiwań.

Co mi da ten program?

Wyposaży Pana/Panią w wiedzę oraz narzędzia wykorzystywane w trakcie poszukiwań pracy. Pozwoli to Panu/Pani nabyć odpowiednich umiejętności, aby jak najszybciej znaleźć nowe zatrudnienie.

Ostatnio szukałem pracy 20 lat temu, jakie mam teraz szanse na rynku pracy?

Przeanalizujemy Pana/Pani doświadczenie i pomożemy Panu/Pani wykorzystać mocne strony w procesie poszukiwań. Oferty pracy są różne. Po przeanalizowaniu Pani doświadczenia doradzimy jak i gdzie szukać odpowiednich ofert. Wiek nie wykluczaj ludzi z rynku pracy. Trzeba tylko dobrze sprecyzować cel działania.

Wysłałam już 20 CV do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi, co mam dalej robić?

Na naszym spotkaniu przeanalizujemy Pana/i doświadczenie i CV, którym Pan/i dysponuje. Ustalimy Pana/i cel zawodowy i doradzimy Panu/i jak działać wg planu oraz jak odpowiadać na ogłoszenia rekrutacyjne. Przeanalizujemy Pana/i CV i sposób aplikacji, być może zmienimy je w taki sposób, aby bardziej przyciągało uwagę odbiorcy.

Jestem zaproszony na spotkanie za tydzień. Co mam mówić na spotkaniu? O co mogę być pytany?

Przygotuję Pana/ią do tego spotkania. Omówimy wymagania jakie są stawiane kandydatom oraz Pana/i doświadczenie i  kompetencje.

Przećwiczymy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Dlaczego stara się Pan/i o pracę właśnie w naszej firmie?
  • Co Pan/i wie o naszej firmie?
  • Jakie są Pan/i sukcesy zawodowe?
  • Co Pana/ią motywuje do pracy?
  • Proszę opowiedzieć o trudnej sytuacji/problemie, który udało się Panu/i ostatnio rozwiązać w pracy.
  • Dlaczego chce Pan/i zmienić pracę?
  • Jakie są pana/i mocne strony?
  • Co jest dla Pana/ Pani najbardziej stresujące w pracy?
  • Jakie są Pan/i plany zawodowe? Co chce Pan/i osiągnąć w ciągu najbliższych 5 lat?
  • Dlaczego powinniśmy Pana/ Panią zatrudnić?
Pracowałam 10 lat na tym samym stanowisku. Chciałabym znaleźć inne zajęcie. Co mam zrobić?

Zastanowimy się, które z Pana/i kompetencji są uniwersalne, omówimy dokładnie Pana/i doświadczenie i zainteresowania. Jeśli zdecyduje się Pan/i na poszukiwanie pracy w innym obszarze poszukamy argumentów, które pomogą Panu/i zaprezentować się przyszłemu pracodawcy jako wartościowy kandydat.