Świat zmierza do seryjnej produkcji rzeczy na zamówienie, seryjnej personalizacji. Wzrasta więc potrzeba elastyczności produkcji, a co za tym idzie elastyczności w dostarczaniu pracowników i organizacji ich pracy. Firmy, które chcą nadążać za światowymi trendami, muszą skupić się na rozwoju, a pozbyć się obciążających je procesów wymagających ciągłej kontroli, jak np. proces produkcji. Z takiego założenia wyszedł Klient, który wspólnie z Trenkwalder wypracował pionierski model współpracy w ramach outsourcingu procesu produkcji.

 

Firma TCL to drugi co do wielkości producent telewizorów na świecie ze sprzedażą ponad 28 mln sztuk rocznie. Firma posiada 22 fabryki na świecie. W 2006 roku otworzyła zakład produkcyjny w Polsce, który dostarcza sprzęt TV dla krajów UE, generując przychody na poziome 813 mln zł (dane za 2017).
Po kilku latach efektywnej współpracy w zakresie pracy tymczasowej firma wypracowała z Trenkwalder model współpracy opartej na dużym partnerstwie - współudziale w procesie produkcji.

 

 

 

Potrzeba Klienta
 • Organizacja europejskiego łańcucha dostaw – Just in Time – nacisk na minimalizację kosztów magazynowania i maksymalizację wykorzystania powierzchni magazynowych pod wyroby gotowe i dystrybucję.
 • Zwiększający się udział klientów OEM z dużym wahaniem wolumenu produkcji, a co za tym idzie, konieczność dopasowywania zdolności produkcyjnych. 
 • W celu bardziej elastycznego zarządzania sezonowością zleceń firma posiłkowała się dotychczas pracą tymczasową, ale było to uciążliwe, gdyż TCL musiał sam zarządzać pracownikami, dbać o efekty pracy, a to generowało dodatkowe obowiązki. 
 • Firma chce zoptymalizować i podnieść efektywność produkcji.
 • Firma chce skupić się na rozwoju innowacji i sprzedaży.
                
                          
             
Rozwiązanie
 • Trenkwalder przeprowadził audyt procesu, przekazał jego wyniki klientowi, a propozycje optymalizacji postanowił wdrożyć na przejmowanej przez siebie linii produkcyjnej.
 • Trenkwalder przejął na początek proces produkcji na jednej z kilku linii produkcyjnych klienta, co dało klientowi możliwość porównania efektywności.
 • Wdrożenie trwało 7 dni. W tym czasie Trenkwalder zrekrutował na potrzeby tego projektu łącznie 43 pracowników i przejął zarządzanie linią.
 • Trenkwalder przejął pełną odpowiedzialność za jakość produkcji, efektywność, reklamacje, koszty, rekrutację i nadzór nad pracownikami.
 • Trenkwalder rozlicza się z klientem w oparciu o liczbę zmontowanych sztuk.
 • Współpracę Trenkwalder z TCL wyróżnia to, że partnerzy stawiają na ciągłą optymalizację procesu produkcji, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, regularną wymianę doświadczeń i wiedzy oraz transparentność współpracy. 
 • Rozwiązania optymalizacyjne wypracowane na liniach zarządzanych przez Trenkwalder są implementowane na liniach zarządzanych przez TCL oraz w innych obszarach np. w procesach magazynowania, czy kontroli jakości.
 • Trenkwalder przejmuje kolejne linie produkcyjne TCL.

 

 

 

 

Opis procesu

Trenkwalder zarządza całym procesem produkcyjnym począwszy od przejęcia części potrzebnych do produkcji, a skończywszy na wydaniu wyrobów gotowych do magazynu.

Tym samym Trenkwalder z roli podwykonawcy realizującego dotychczas usługi pracy tymczasowej stał się partnerem w zarządzaniu, organizacji i realizacji produkcji oraz doradcą zaangażowanym w optymalizację procesu produkcji. 

 

 

 

Wyniki po 2 latach współpracy
 • Podniesienie efektywności produkcji o 15%.
 • Duża elastyczność w planowaniu produkcji przez TCL
 • Dziś Trenkwalder zarządza już 4 liniami produkcyjnymi TCL.
 • TCL pozbył się problemu z czasochłonną rekrutacją, rotacją, absencjami pracowników, zarządzaniem produkcją i logistyką. Dzięki temu może skupić się na celach strategicznych – rozwoju i sprzedaży.

 

Efekt synergii możliwy był dzięki połączeniu kompetencji dwóch partnerów, ale też stałej i transparentnej współpracy oraz dzieleniu się wiedzą w celu ciągłego doskonalenia procesu.

 

  

„Misją naszej firmy, jako jednego z najbardziej kreatywnych przedsiębiorstw w dziedzinie elektroniki konsumenckiej na świecie, jest tworzenie i udostępnianie innowacji jak największej liczbie odbiorców. Stawiamy na rozwój technologii, a nasze telewizory corocznie zdobywają nagrody za jakość i nowoczesność.

Przekazanie procesu produkcyjnego firmie Trenkwalder pozwala nam skupić się na naszych celach strategicznych. Dodatkowo we współpracy z Trenkwalder cenimy sobie wysoką jakość realizacji, świetną komunikację, świeże spojrzenie na procesy produkcyjne i dostęp do wiedzy specjalistów, co pomaga nam optymalizować własne procesy. Nie bez znaczenia jest prosty system rozliczeń.”

Tomasz Olender
Zastępca Dyrektora Generalnego
TCL Operations Polska

 

Opisane case study to przykład udanej transformacji usługi pracy tymczasowej w outsourcing prodcesów produkcyjnych, a dla firm produkcyjnych możliwość trwałego podniesienia efektywności. To dobry prognostyk dla rozwoju usługi outsourcingu procesów produkcyjnych w Polsce.