Świat zmierza do seryjnej produkcji rzeczy na zamówienie, seryjnej personalizacji. Wzrasta więc potrzeba elastyczności produkcji, a co za tym idzie elastyczności w dostarczaniu pracowników i organizacji ich pracy. Firmy, które chcą nadążać za światowymi trendami, muszą skupić się na rozwoju, a pozbyć się obciążających je procesów wymagających ciągłej kontroli, np. procesu produkcji. Z takiego założenia wyszedł Klient, który wspólnie z Trenkwalder wypracował pionierski model współpracy w ramach outsourcingu procesu produkcji.

 

Klient to jeden z największych producent telewizorów na świecie. Klient kilkanaście lat temu otworzył zakład produkcyjny w Polsce, który dostarcza sprzęt TV dla krajów UE.
Po kilku latach efektywnej współpracy w zakresie pracy tymczasowej klient wypracował z Trenkwalder model współpracy opartej na dużym partnerstwie - współudziale w procesie produkcji.

Potrzeba Klienta
 • Organizacja europejskiego łańcucha dostaw – Just in Time – nacisk na minimalizację kosztów magazynowania i maksymalizację wykorzystania powierzchni magazynowych pod wyroby gotowe i dystrybucję.
 • Zwiększający się udział klientów OEM z dużym wahaniem wolumenu produkcji, a co za tym idzie, konieczność dopasowywania zdolności produkcyjnych. 
 • W celu bardziej elastycznego zarządzania sezonowością zleceń firma posiłkowała się dotychczas pracą tymczasową. Było to uciążliwe, gdyż klient musiał sam zarządzać pracownikami, dbać o efekty pracy, a to generowało dodatkowe obowiązki. 
 • Firma chce zoptymalizować i podnieść efektywność produkcji.
 • Firma chce skupić się na rozwoju innowacji i sprzedaży.
                
                          
             
Rozwiązanie
 • Trenkwalder przeprowadził audyt procesu, przekazał jego wyniki klientowi, a propozycje optymalizacji postanowił wdrożyć na przejmowanej przez siebie linii produkcyjnej.
 • Trenkwalder przejął na początek proces produkcji na jednej z kilku linii produkcyjnych klienta, co dało klientowi możliwość porównania efektywności.
 • Wdrożenie trwało 7 dni. W tym czasie Trenkwalder zrekrutował na potrzeby tego projektu łącznie 43 pracowników i przejął zarządzanie linią.
 • Trenkwalder przejął pełną odpowiedzialność za jakość produkcji, efektywność, reklamacje, koszty, rekrutację i nadzór nad pracownikami.
 • Trenkwalder rozlicza się z klientem w oparciu o liczbę zmontowanych sztuk.
 • Współpracę Trenkwalder z klientem wyróżnia to, że partnerzy stawiają na ciągłą optymalizację procesu produkcji. Wspólnie poszukują nowych rozwiązań, regularnie wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, a współpraca jest transparentna.
 • Rozwiązania optymalizacyjne wypracowane na liniach zarządzanych przez Trenkwalder są implementowane na liniach zarządzanych przez klienta i w innych obszarach. Np.: w procesach magazynowania, czy kontroli jakości.
 • Trenkwalder przejmuje kolejne linie produkcyjne klienta.

 

 

 

 

Opis procesu

Trenkwalder zarządza całym procesem produkcyjnym począwszy od przejęcia części potrzebnych do produkcji, a skończywszy na wydaniu wyrobów gotowych do magazynu.

Tym samym Trenkwalder z roli podwykonawcy realizującego dotychczas usługi pracy tymczasowej stał się partnerem w zarządzaniu, organizacji i realizacji produkcji oraz doradcą zaangażowanym w optymalizację procesu produkcji. 

 

 

 

Wyniki po 2 latach współpracy
 • Podniesienie efektywności produkcji o 15%.
 • Duża elastyczność w planowaniu produkcji przez klienta.
 • Dziś Trenkwalder zarządza już 4 liniami produkcyjnymi w fabryce.
 • Klient pozbył się problemu z czasochłonną rekrutacją, rotacją, absencjami pracowników, zarządzaniem produkcją i logistyką. Dzięki temu może skupić się na celach strategicznych – rozwoju i sprzedaży.

 

Efekt synergii możliwy był dzięki połączeniu kompetencji dwóch partnerów, ale też stałej i transparentnej współpracy oraz dzieleniu się wiedzą w celu ciągłego doskonalenia procesu.

 

  

 

Opisane case study to przykład udanej transformacji usługi pracy tymczasowej w outsourcing prodcesów produkcyjnych, a dla firm produkcyjnych możliwość trwałego podniesienia efektywności. To dobry prognostyk dla rozwoju usługi outsourcingu procesów produkcyjnych w Polsce.

Jeśli potrzebujesz porady lub chcesz umówić się na bezpłatną konsultację, zadzwoń +48 725 210 417, napisz dzial.handlowy@trenkwalder.com, lub wypełnij formularz.