Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom z grupy Trenkwalder mającym siedzibę poza terytorium RP w celu realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji i selekcji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).