01.03.2021

Podobne Tagi Pracodawca

Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia – prosto, tanio, szybko

Zatrudnienie Cudzoziemcow

 

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (OOPPC) to najprostsza forma legalizacji pracy pracownika z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Białorusi lub Armenii. Na czy polega, ile kosztuje i dlaczego warto zdecydować się na ten sposób zatrudnienia obcokrajowca?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi to instrument rynku pracy, który pozwala zatrudnić obcokrajowca przez polskiego przedsiębiorcę. Jest to narzędzie odrębne od zezwolenia na pracę stanowiące w pewnym sensie jego prostszą alternatywę.

OOPPC – podstawowe zasady:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to prosty sposób na zatrudnienie Ukraińca czy Białorusina, ale nie może stanowić pełnej alternatywy dla zezwolenia na pracę. OOPPC dotyczy:

 

 • Tylko obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, którzy podejmują pracę dla pracodawcy zarejestrowanego w Polsce lub dla osoby zameldowanej, lub zamieszkałej w Polsce;
 • Pracy na terenie Polski przez maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, przy czym nie ma znaczenia to, czy obcokrajowiec pracował dla jednego, czy wielu pracodawców w tym czasie;
 • Osoba zgłaszająca oświadczenie (zatrudniająca pracownika) nie może mieć zaległości w ZUS i US,
 • Praca, która będzie wykonywana nie może obejmować prac sezonowych (decyduje kod PKD pracodawcy)[1].

 

Mimo tych ograniczeń powierzenie pracy cudzoziemców pozostaje najczęściej i najchętniej wybieranym sposobem pozyskiwania pracowników z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

 

Oświadczenie o powierzeniu pracy krok po kroku

W Trenkwalder wspieramy firmy zatrudniające cudzoziemców w całym procesie legalizacji ich pracy w Polsce. Sami, będąc agencją pracy tymczasowej, zatrudniamy za pomocą oświadczenia o powierzeniu pracy wielu obcokrajowców, którzy następnie wykonują pracę dla naszych klientów, pracodawców – użytkowników.

 

Jak prowadzimy cały proces?

 

Czas i forma składnia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie jest dokumentem rejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby firmy, a jeśli pracodawca nie ma osobowości prawnej, to tam, gdzie jest zameldowany lub gdzie mieszka.

 

Pamiętaj, że każdy Powiatowy Urząd  może mieć własne wytyczne w zakresie składania oświadczeń. Przed rozpoczęciem procedury najlepiej sprawdzić je na stronie internetowej właściwego UP lub telefonicznie.

 

Oświadczenie musi być złożone przed rozpoczęciem pracy cudzoziemca. Cudzoziemiec będzie mógł rozpocząć pracę wtedy, kiedy PUP je zarejestruje i będzie ono wpisane do ewidencji oświadczeń.

 

Dokumenty składa się osobiście bądź przez pełnomocnika. Koronawirus przyspieszył digitalizację i w wielu Urzędach Pracy dostępna jest już możliwość składania oświadczenia o powierzeniu pracy przez internet.

 

Niezbędne dokumenty i potrzebne dane

 • Dane pracodawcy (adres, NIP itp.),
 • Dane cudzoziemca (data ur., nr paszportu itp.),
 • Informacje dotyczące powierzonej pracy (PKD pracodawcy, stanowisko, kod zawodu, miejsce pracy, stawka, wymiar pracy),
 • Okresy powierzenia pracy cudzoziemcowi,
 • Informacje dotyczące pobytu cudzoziemca (oświadczenie jako zaproszenie w celu wyrobienia wizy, numery wizy albo karty pobytu).

 

Do składanego OOPPC należy dołączyć:

 

 • Skany dokumentów dotyczących aktualnego pobytu cudzoziemca (1 str. paszportu, wizy, karty pobytu, stempla urzędu Wojewódzkiego itp.),
 • Oświadczenie o niekaralności podmiotu składającego OOPPC,
 • Dowód wniesienia opłaty za oświadczenie,
 • Odpis z KRS lub wpis do CEIDG, który będzie zawierał aktualne dane, w przypadku spółek również umowę spółki, a jeśli jesteś osobą fizyczną to ważny dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – opłata

Koszt złożenia oświadczenia to zaledwie 30 zł. Może dojść do tego opłata za pełnomocnictwo – 17 zł. Opłatę wnosi się na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym składane jest oświadczenie. Na przelewie (tytuł: złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)  należy podać pełne imię i nazwisko osoby, którą chcemy zatrudnić.

 

Czas trwania procedury

PUP ma 7 dni roboczych na zarejestrowanie oświadczenia lub poinformowanie pracodawcy o ewentualnych brakach formalnych (w tym na poinformowanie pracodawcy o tym, że cudzoziemiec przekroczył dopuszczalną liczby dni pracy w ciągu 12 miesięcy).

 

Jeżeli nie ma błędów formalnych, ani żadnych braków w dokumentach, to po maksymalnie siedmiu dniach oświadczenie będzie wpisane do ewidencji, a obcokrajowiec będzie mógł rozpocząć pracę.

 

Każdy zatrudniający musi pamiętać o dodatkowej formalności, czyli zgłoszeniu podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca. Podjęcie pracy zgłasza się najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Jeśli w ciągu 7 dni obcokrajowiec pracy nie podejmie, również należy zawiadomić o tym Urząd Pracy,  przy czym obcokrajowiec może podjąć ją w terminie późniejszym, w czasie trwania oświadczenia (wtedy należy to podjęcie pracy również zgłosić). Zgłoszenie podjęcia / niepodjęcia pracy można wykonać elektronicznie za pomocą serwisu praca.gov.pl w sekcji zatrudnianie cudzoziemców.

 

Oswiadczenie O Wykonywaniu Pracy

 

Zalety zatrudniania cudzoziemców na postawie oświadczenia o powierzeniu pracy

Zdecydowaną korzyścią jest znacznie mniejsza ilość dokumentów, jaka jest wymagana przy zatrudnianiu cudzoziemca na podstawie oświadczenia oraz o wiele krótszy czas procesowania dokumentów. W przypadku zezwolenia na pracę może to trwać od miesiąca do nawet czterech miesięcy (bo sama informacja od starosty, czyli tzw. test ryku pracy, to już są 2-4 tygodnie oczekiwania). Przy powierzeniu pracy i wykorzystaniu opcji elektronicznego składania wniosku, dokumenty procesowane są nawet w 2-3 dni. W efekcie czas pozyskania pracownika jest krótki, a dla wielu przedsiębiorców jest to niezwykle ważne – wyjaśnia Daniel Sola, Dyrektor Projektów Międzynarodowych Trenkwalder.

 

Nie bez znaczenia jest też na pewno niższy koszt pozyskania pracownika za pomocą powierzenia pracy. Opłata za zezwolenie na pracę wynosi aż 100 zł. To trzykrotnie więcej niż koszt złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy.

 

Oczywiście należy pamiętać, że sposób ten ma swoje ograniczenia. Po pierwsze jest nim zredukowanie możliwości naboru pracownika do zaledwie sześciu krajów. Nie zatrudnimy w ten sposób ani Wietnamczyka, ani Chińczyka czy innego pracownika z Azji – tłumaczy ekspert.

 

Drugą, jest maksymalnie 6-miesięczny okres powierzenia pracy. W sytuacji, w której nasi klienci są zadowoleni z zatrudnianego pracownika i chcą przedłużyć jego pracę, odpowiednio wcześnie rozpoczynamy procedurę legalizacji pracy na podstawie zezwolenia na pracę, dzięki czemu taka osoba może płynnie i bez przeszkód rozpocząć legalną pracę u tego samego pracodawcy po zakończeniu pracy na podstawie jej powierzenia – wyjaśnia Daniel Sola.

 

 

Oświadczenie o powierzeniu pracy a COVID

Czy w czasie epidemii koronawirusa OOPPC to dobry sposób na zatrudnienie pracownika z zagranicy?

 

Daniel Sola: Zdecydowanie tak. Przepisy[2] umożliwiają przekraczanie granicy polskiej obcokrajowcom podejmującym pracę na podstawie oświadczenia, a dzięki szybkim testom PCR nie ma konieczności odbywania kwarantanny przez takiego pracownika. Jeśli dodamy do tego możliwość  składania wniosków o powierzenie pracy elektronicznie, to mamy najszybszy i jednocześnie najtańszy sposób na to, by zatrudnić cudzoziemca. Oczywiście o ile jest on obywatelem jednego z sześciu krajów, którego obejmują przepisy o powierzeniu pracy.

 

Nie ma też przeszkód, by pracownik pracujący na podstawie oświadczenia odwiedzał rodzinę pozostającą za granicą. Oczywiście każdorazowo przekraczając granicę, będzie zobowiązany do wykonywania testów lub poddaniu się kwarantannie.

 

[1] Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2021 poz. 367

 

 


Masz więcej pytań dotyczący powierzenia pracy cudzoziemcowi?

Skontaktuj się z nami


Od lat prowadzimy projekty legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie całej Polski. Pomożemy Ci w formalnościach!