14.12.2023

Podobne Tagi Pracodawca

Zakończenie pracy przez cudzoziemca – obowiązki pracodawcy i cudzoziemca

 

W tym odcinku cyklu ‘Zatrudnianie cudzoziemców w pigułce’ omawiamy obowiązki pracodawcy oraz cudzoziemca kończącego pracę w firmie.

 

Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie cudzoziemiec w przypadku zakończenia pracy w firmie?

Ustanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a cudzoziemcem, niesie za sobą różne obowiązki. Nie w każdym przypadku trzeba wykonywać dodatkowe czynności, aczkolwiek w niektórych sytuacjach niedopełnienie obowiązków może grozić mandatem. W tym artykule skupimy się na:

Zakończenie pracy cudzoziemca zatrudnionego w firmie na podstawie powiadomienia lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. 

Na początek powiadomienie o powierzeniu pracy Obywatelowi Ukrainy. W tym wypadku, kiedy cudzoziemiec zakończy pracę u pracodawcy, nie muszą być podejmowane żadne dodatkowe czynności. Zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec nie muszą informować żadnych instytucji o zaistniałym fakcie. Samo rozwiązanie umowy jest już wystarczające.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Cudzoziemiec oraz pracodawca nie muszą informować o ustaniu stosunku pracy żadnej instytucji. Na praca.gov istnieje możliwość wysłania informacji o zakończeniu pracy, lecz nie jest to już wymagane. Niewysłanie takiego zakończenia nie skutkuje w żaden negatywny sposób dla pracodawcy czy też cudzoziemca.

 

Zakończenie pracy cudzoziemca zatrudnionego w firmie na podstawie zezwolenia o pracę 

Kolejnym pozwoleniem jest zezwolenie na pracę. Ten dokument rządzi się już zupełnie innymi prawami w przypadku zakończenia pracy przez cudzoziemca. Sam obcokrajowiec nie ma obowiązku zgłaszania żadnych dokumentów w sytuacji zakończenia pracy. W takiej sytuacji to na pracodawcy spoczywa obowiązek poinformowania wojewody o zaistniałej sytuacji. Termin takiego poinformowania to 7 dni od dnia zakończenia pracy, jeżeli została ona zakończona wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę. Informacja o zakończeniu pracy przez cudzoziemca powinna być wysłana do tego wojewody, który wydał wspomniane zezwolenie na pracę.

 

Zakończenie pracy cudzoziemca zatrudnionego w firmie na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę  

Ostatnim dokumentem jest jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Przy tym dokumencie to cudzoziemiec ma więcej obowiązków aniżeli pracodawca przy ustaniu stosunku pracy. Najważniejszym obowiązkiem cudzoziemca jest poinformowanie wojewody w terminie 15 dni roboczych o utracie pracy u pracodawcy, który był wymieniony w decyzji (może być ich kilku). Zawiadomienie musi być zgłoszone do tego wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt i prace. Wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje tym, iż zezwolenie nie będzie anulowane w okresie 30 dni od dnia utraty pracy. W ciągu tych 30 dni cudzoziemiec ma możliwość poszukania nowego zatrudnienia u innego pracodawcy. Gdy cudzoziemiec wyrobi się w danym czasie i znajdzie zatrudnienie u nowego pracodawcy, to wtedy będzie mógł składać wniosek na nowe jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 

Przykład

Zgłosił się do nas pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca na zezwoleniu typ A. Zezwolenie cudzoziemca było wystawione na 3 lata. Pracodawca chciał zakończyć współpracę z danym obcokrajowcem i nie informować o tym fakcie wojewody. Niestety do zakończenia zezwolenia zostało jeszcze ponad 4 miesiące, dlatego poinformowanie wojewody w tym wypadku było wskazane. Doradziliśmy pracodawcy, aby w ciągu 7 dni od kiedy ustanie stosunek pracy, poinformował wojewodę o tym, że cudzoziemiec zakończył już pracę na danym zezwoleniu. Oczywiście, informacja musiała zostać wysłana do tego wojewody, który wydał wyżej wspomniane zezwolenie na pracę.

 

Poszukujesz informacji na temat zatrudniania cudzoziemców?

Ten cykl artykułów tworzymy w oparciu o najczęściej zadawane pytania, jakie otrzymujemy od firm planujących zatrudniać lub już zatrudniających cudzoziemców.

Jeśli na naszej stronie internetowej nie znalazłeś informacji na nurtujące Cię pytanie dotyczące legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemców, skontaktuj się z nami. Znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu.

O autorze publikacji:

Daniel Sola,
Dyrektor Projektów Międzynarodowych

 

Daniel specjalizuje się w rekrutacji cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Prowadzi audyty legalności zatrudnienia obcokrajowców w firmach zlokalizowanych na terenie całego kraju.


Jesteś zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca lub legalizacją jego pracy?

Skontaktuj się z nami