Polityka Plików Cookies Trenkwalder

§ 1 Definicje

 

  • Administrator Danych Osobowych (ADO) – według RODO (art. 4 ust 7 RODO) jest to ten (podmiot/osoba), kto decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych.
  • Dane Osobowe – według RODO (art. 4 ust 1 RODO), dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoba taka to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować np. na podstawie: imienia i nazwiska, cech fizycznych albo genetycznych, a także szeregu innych właściwości. Do danych osobowych zalicza się również informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Pliki Cookies – (w skrócie cookie jak również ciasteczko), to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. 
  • Polityka – niniejsza polityka. 
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
  • Strona Internetowa – https://pl.trenkwalder.com
  • Trenkwlader - Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach (96-100) ul. Gałeckiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000067484, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.715,500 PLN, NIP: 836-16-62-689, wpisaną do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod numerem 388 
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


§ 2 Rodzaje Plików Cookies

 

Trenkwalder korzysta z następujących rodzajów Plików Cookies:

a) Pliki sesyjne (pozostające na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej);

b) Stałe (pozostające na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia);

c) Niezbędne – Pliki Cookies niezbędne do funkcjonowania Strony Internetowej,  nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które są równoznaczne z żądaniem usług, takie jak ustawienie preferencji dotyczących prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała go o tych Plikach Cookies, ale niektóre części strony nie będą wtedy działać poprawnie. Te Pliki Cookies nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika;

d) Statystyczne – dotyczące wydajności, pozwalają na zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność Strony Internetowej. Pomagają dowiedzieć się, które podstrony są najbardziej i najmniej popularne. Wszystkie informacje zbierane przez te Pliki Cookies są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli Użytkownik z nich zrezygnuje, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę i nie będziemy w stanie monitorować jej działania;

e) Funkcjonalne –  pozwalają na zwiększenie funkcjonalności i personalizacji strony. Mogą być ustawiane przez Trenkwlader lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi Trenkwalder dodał do Strony Internetowej. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych Plików Cookies, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo;

f) Ukierunkowane – mogą być ustawiane za pośrednictwem Strony Internetowej przez partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań Użytkownika dopasowania reklam. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zezwoli zgody na te Pliki Cookies, to zrezygnuje z personalizacji reklam;

g) Monitorujące ruch na Stronie Internetowej, tj. analityki danych, w tym Cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners


§
3 Cel wykorzystania Plików Cookies 

 

Trenkwalder korzysta z Plików Cookies (w tym, tych które są Danymi Osobowymi) do celów: 

a) optymalizacji naszej strony internetowej pod kątem urządzeń i przeglądarek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dotarcie do jak najszerszej liczby Użytkowników sieci Internet);

b) marketingowych a konkretnie mierzenia skuteczności prowadzonych akcji marketingowych i dopasowania treści oraz form reklam; w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na działania marketingowe Trenkwlader będzie zbierał udostępnione przez użytkownika dane osobowe, w tym dane zbierane w Plikach Cookies w celach marketingowych, w tym w celu ich analizowania i profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dobrowolnie wyrażona przez Użytkownika zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.) c) do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest analiza skuteczności działań marketingowych). 


§
Dane Osobowe

 

1. Dane Użytkownika pozyskane z Plików Cookies w przypadku skorzystania z formularzy dostępnym na Stronie Trenkwalder, mogą być powiązane z Danymi Osobowymi, które Trenkwalder już posiada o konkretnej osobie, tym samym może dojść do sytuacji kiedy dane te Trenkwalder wykorzysta do identyfikacji osób (będziemy je wówczas identyfikować jako Dane Osobowe).

2. Administratorem Danych Osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach (96-100) ul. Gałeckiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000067484, NIP: 836-16-62-689. 

3. Użytkownik może się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu mail daneosobowe@trenkwalder.pl lub w sposób tradycyjna na adres ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice. 

4. Trenkwalder może zbierać następujące kategorie danych użytkowników strony: 

a) adres IP, 
b) nazwa domeny, 
c) typ przeglądarki, 
d) typ systemu operacyjnego 
e) inne dane dotyczące ustawień i preferencji w zakresie korzystania z sieci Internet. 

5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:  

a) podmioty, które są uprawnione  do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
b) podmioty, z którymi Trenkwalder zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
c) podmiotom udzielającym wsparcia Trenkwalder na zasadzie zleconych usług (usługi marketingowe, hostingowe) i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
d) innym spółkom z grupy Trenkwalder: 

i) Trenkwalder Patron sp. z o.o., ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice, NIP 726-253-19-14, REGON 100168363, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000253739,  

ii) Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o., ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice, NIP 836-184-72-65, REGON 100991281, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000367873,  

iii) Trenkwalder Benefit sp. z o.o., ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków, NIP 6772133425, REGON 357117665, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000049112. 

6. Dane Osobowe pozyskane z Plików Cookies będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub w zakresie danych przetwarzanych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Trenkwalder jakim jest marketing do czasu wyczerpania celu lub  momentu wniesienia sprzeciwu. 

7. Użytkownicy mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) usunięcia danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu; Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który Trenkwalder wskazuje powyżej oraz przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania.
f) wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody; (Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny  ale bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  przed  jej  cofnięciem)
g) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

8. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane, które posiadamy o Użytkowniku, jak i w oparciu o dane z Plików Cookies. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mogą mieć wpływ na przypisanie Użytkownika do określonej kategorii klienta, doboru reklam i komunikatów wyświetlanych przy korzystaniu z sieci Internet i Strony Internetowej. 

9. Profilowanie oznacza gromadzenie informacji o Użytkowniku (lub grupie Użytkowników) i ocenę ich cech lub wzorców zachowania w celu zakwalifikowania ich do określonej kategorii lub grupy, w szczególności do celów analizy lub prognozy takich aspektów, jak wykazywane przez dane osoby: zdolności do wykonania danego zadania; zainteresowania; lub prawdopodobne zachowania 

10. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych odbywa się na podstawie udzielonej Użytkownika zgody. 


§
5 Zarządzanie Plikami Cookies 

 

Przeglądarki Internetowe domyślnie zapamiętują Pliki Cookies, jednak większość z nich pozwala zarządzać Użytkownikom Plikami Cookies na Stronie Internetowej. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej najpopularniejsze przeglądarki internetowe: 

a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
b) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl 
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
c) Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
d) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/105082
Ustawienia > Safari > Zaawansowane – należy wybrać odpowiednią opcję.
e) Opera: https://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Informujemy, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.