21.12.2023

Podobne Tagi Pracodawca

Praca cudzoziemca w kilku firmach

 

W tym odcinku cyklu ‘Zatrudnianie cudzoziemców w pigułce’ wyjaśniamy, czy cudzoziemiec ma prawo zatrudnić się u kilku pracodawców jednocześnie, a jeśli tak, to na co powinien zwrócić uwagę pracodawca.

 

O czym powinien pamiętać pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca pracującego już w innej firmie?

Na rynku pracy bardzo często zdarzają się sytuacje, że pracownik podejmuje zatrudnienie w kilku firmach. Jeżeli mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika to pracodawcy nawet podbierają sobie pracowników, a taka sytuacja dotyczy także cudzoziemców. Dlatego warto się zastanowić, czy cudzoziemiec może pracować na kilku etatach, a jeżeli już tak się dzieje, to czy cudzoziemiec jest zatrudniony w naszej firmie legalnie. Pracodawca musi przestrzegać przepisów prawa, które wynikają m.in. z kodeksu cywilnego czy też kodeksu pracy. W przypadku zatrudnienia cudzoziemców tych przepisów jest o wiele więcej, np. pracodawca dodatkowo musi przestrzegać regulacji związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcom.

Cudzoziemiec ma prawo zatrudnić się u kilku pracodawców jednocześnie, bez względu na ich liczbę i bez względu na podstawę legalizacji zatrudnienia (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę, zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę). Pamiętać trzeba tylko, że u każdego pracodawcy cudzoziemiec musi mieć odrębne zezwolenie lub oświadczenie o powierzeniu pracy, które uprawniają do pracy, jeżeli jest to wymagane.


O jakie dokumenty powinien zadbać pracodawca zatrudniający cudzoziemca pracującego już w innej firmie? 

Cudzoziemiec (np. obywatel Białorusi) może pracować w firmie X np. na zezwoleniu o pracę typ A na cały etat jako pracownik budowlany. W weekendy ten sam cudzoziemiec może dorabiać jako kelner w firmie Y i tutaj będzie miał umowę zlecenie, a jego dokumentem legalizującym pracę będzie oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wyrobione przez firmę Y. Tak samo cudzoziemiec może pracować w trzech różnych firmach i u tych trzech pracodawców może mieć zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Cudzoziemiec (np. obywatel Gruzji) może także pracować na jednolitym zezwoleniu, które legalizują zarówno pobyt i pracę. U pracodawcy X będzie miał właśnie wyrobione takie zezwolenie, które będzie ważne przykładowo do 12.12.2025 r. U tego pracodawcy będzie zatrudniony na umowie o pracę na stanowisku robotnik budowlany. Ten obywatel Gruzji chciałby dorabiać w weekendy w innej firmie budowlanej (firma Y) na umowie zleceniu. Dlatego firma Y będzie musiała wyrobić oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, aby mógł u nich legalnie pracować. Pobyt cudzoziemca będzie legalny z karty pobytu, która funkcjonuje u pracodawcy X.

Sprawa dotyczy także powiadomień. Obywatel Ukrainy, który będzie pracował jednocześnie w dwóch firmach to w obydwu firmach, powinien mieć zgłoszone powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, jeżeli będą takowe wymagane.


 

Jacy cudzoziemcy nie potrzebują żadnych dodatkowych dokumentów? 

Warto też wspomnieć o cudzoziemcach, którzy nie potrzebują zezwoleń i mogą podejmować pracę u kilku pracodawców na takich samych warunkach jak obywatele Polscy. Są to m.in. cudzoziemcy, którzy są:

  • Obywatelami Państw członkowskich UE;
  • Cudzoziemcami posiadającymi pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE;
  • Absolwentami Polskich szkół;
  • Posiadaczami Karty Polaka.

 

Przykład

Zgłosił się do nas klient, który chciał zatrudnić cudzoziemca, obywatela Białorusi. Cudzoziemiec posiadał jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, które zostało wyrobione na dotychczasowego pracodawcę, a jego ważność była do 2026 r. Okazało się, że ten cudzoziemiec chce dalej pracować u swojego pracodawcy, a u naszego klienta jedynie dorabiać i pracować kilka godzin w tygodniu. W takim wypadku nasz klient nie musiał wyrabiać nowego jednolitego zezwolenia, ponieważ dotychczasowe zezwolenie było nadal ważne ze względu na to, że cudzoziemiec nadal tam pracował. Nasz klient musiał wyrobić jedynie oświadczenie o powierzeniu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki temu cudzoziemiec miał legalną pracę u naszego klienta, a także ważny pobyt, który był związany z pracą u dotychczasowego pracodawcy.

 

Poszukujesz informacji na temat zatrudniania cudzoziemców?

Ten cykl artykułów tworzymy w oparciu o najczęściej zadawane pytania, jakie otrzymujemy od firm planujących zatrudniać lub już zatrudniających cudzoziemców.

Jeśli na naszej stronie internetowej nie znalazłeś informacji na nurtujące Cię pytanie dotyczące legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemców, skontaktuj się z nami. Znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu.

O autorze publikacji:

Daniel Sola,
Dyrektor Projektów Międzynarodowych

 

Daniel specjalizuje się w rekrutacji cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Prowadzi audyty legalności zatrudnienia obcokrajowców w firmach zlokalizowanych na terenie całego kraju.


Jesteś zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca lub legalizacją jego pracy?

Skontaktuj się z nami