18.08.2021

Podobne Tagi Pracodawca

Try & Hire (sprawdź i zatrudnij) – czyli pracownik tymczasowy z opcją przejęcia na stałe

 

Rekrutacja stała, czy praca tymczasowa? A może rozwiązanie łączące obie te formy, czyli Try & Hire? W warunkach zmiennej koniunktury przedsiębiorcy często sięgają po elastyczne formy zatrudnienia. Takie, które pozwolą uzupełnić braki kadrowe w przypadku sezonowych wahań sprzedaży, czy na etapie intensywnego rozwoju firmy lub wdrażania nowych projektów. Gdy pracodawca nie może pozwolić sobie na zatrudnienie pracownika na stałe, ale rozważa taką możliwość, warto skorzystać z opcji pośredniej - czyli Try & Hire.

Co to jest Try & Hire?

W ramach usługi Try & Hire agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników, których profil odpowiada wymaganiom klienta (pracodawcy użytkownika) i deleguje ich do pracy u klienta na zasadzie pracy tymczasowej. W modelu tym klient może w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie przejąć takiego pracownika na własną listę płac.

 

Koszty rozliczenia usługi Try & Hire są znacznie niższe niż opłaty za rekrutację stałą i mogą dodatkowo być rozłożone w czasie. Podczas gdy rekrutacja stała wiąże się z jednorazowym kosztem realizacji usługi przez agencję. W przypadku Try & Hire klient płaci miesięczny abonament, który pokrywa wynagrodzenie pracownika wraz z marżą agencji. W momencie przejęcia pracownika przez klienta, dochodzi jednorazowa opłata, przy czym kwota ta maleje z każdym miesiącem – im dłużej pracownik jest zatrudniony przez agencję, tym koszt ten jest niższy lub zredukowany do zera.  

 

Jakie korzyści daje zatrudnienie pracowników w modelu Try & Hire?

 

  • Bardzo duża elastyczność - To klient decyduje o formie umowy, wymiarze czasu pracy, długości trwania kontraktu, czy czasie, kiedy jest gotowy na przejęcie pracownika na swoją listę płac. Ponadto ta elastyczność dotyczy również stanowisk pracy. W modelu Try&Hire chętnie pracują nie tylko pracownicy fizyczni (jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku typowej pracy tymczasowej), ale również specjaliści i menedżerowie.
  • Oszczędność - Koszt usługi pracy tymczasowej w modelu Try & Hire jest znacznie niższy od kosztu usługi rekrutacji stałej. Klient nie wnosi jednorazowej opłaty, a prowizja za usługę rozłożona jest w czasie.
  • Eliminacja nietrafionych rekrutacji - Zdarza się, że pomimo pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, pracownik nie sprawdza się na nowym stanowisku. Firma musi wtedy wznowić rekrutację, co wiąże się z dużymi kosztami i zajmuje czas.
    Try & Hire to możliwość sprawdzenia kompetencji i predyspozycji pracownika do pracy na danym stanowisku w okresie dłuższym, niż standardowy okres próbny w przypadku umowy o pracę, jednocześnie bez konieczności obciążania firmy obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy.
  • Większa motywacja pracowników, niż w przypadku pracy tymczasowej - Usługa Try & Hire daje możliwość zatrudnienia sprawdzonych i zmotywowanych perspektywą stałego zatrudnienia pracowników. A to sprzyja wydajności w firmie.
  • Odciążenie wewnętrznego działu HR w firmie - Rekrutacja o czasochłonny proces, który w przypadku Try&Hire realizowany jest przez agencję zatrudnienia. Po zaakceptowaniu przez klienta wybranego kandydata, agencja przejmuje na siebie kolejne obowiązki: zatrudnienie wybranego kandydata oraz obsługę kadrowo-płacową do momentu podjęcia decyzji przez klienta o przejęciu pracownika.

 

 

Kiedy warto sięgnąć po rozwiązanie Try & Hire?

 

Try & Hire daje dużą elastyczność w wielu sytuacjach. Pozwala na zwiększenie liczebności zespołu i realizację nowych projektów w przypadku, gdy w firmie zablokowane są nowe rekrutacje (tzw. headcount freeze). W przypadku Try & Hire pracownik jest formalnie zatrudniony przez agencję zatrudnienia i nie widnieje na liście płac firmy.

 

Czasem problem z zatrudnieniem nowego pracownika do firmy wynika z braku decyzyjności lub braku pewności, czy pracownik rzeczywiście będzie potrzebny firmie na stałe. Wówczas Try & Hire odracza taką decyzję w czasie. Należy przy tym pamiętać, że okres zatrudnienia pracownika tymczasowego w modelu Try & Hire nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy. Jednocześnie ta forma współpracy między klientem a agencją jest motywująca dla pracownika. Pracownik wie, że jeśli się sprawdzi w pracy, a jednocześnie jemu również ta praca się spodoba, to ma duże szanse na zatrudnienie na stałe. Często ten czas, kiedy nastąpi przejęcie jest już ustalony z pracownikiem z góry np. za pół roku, za rok.

O autorze publikacji:

Justyna Gosk,
Dyrektor Regionu

 

Justyna specjalizuje się we wsparciu firm w zakresie Business Process Outsourcingu, rekrutacjach stałych i pracy tymczasowej, w tym Try &Hire.


Chcesz sprawdzić czy Try & Hire sprawdzi się w Twojej firmie?
Być może potrzebujesz innego wsparcia w zakresie usług HR?

Skontaktuj się z nami