Poszukiwanie pracy

Gdzie mogę znaleźć wszystkie aktualne oferty pracy w Trenkwalder?

Wszystkie aktualne i jawne oferty pracy publikujemy na naszej stronie internetowej. Sprawdź wyszukiwarkę ofert pracy.

Co mogę zrobić, jeśli nie znalazłem odpowiedniej oferty pracy w wyszukiwarce, a chcę, abyście znaleźli mi pracę?

Jeśli nie znalazłeś w naszej wyszukiwarce interesującej propozycji, wówczas zarejestruj się w bazie kandydatów. Konsultanci Trenkwalder regularnie przeglądają zgłoszenia kandydatów. Wiemy, że tym osobom najpilniej zależy na znalezieniu zatrudnienia. Dlatego to z nimi kontaktujemy się w pierwszej kolejności, gdy tylko rozpoczynamy rekrutacje odpowiadające ich oczekiwaniom.

Czy mogę aplikować bez CV?

Możesz wypełnić formularz aplikacyjny bez dołączania CV, ale jeśli  je dołączysz, pozwolisz nam jeszcze lepiej się poznać. Aplikacje bez CV przyjmujemy na ogół w procesach rekrutacyjnych do prac dorywczych, czy prostych prac, które nie wymagają kwalifikacji zawodowych, ani doświadczenia. W rekrutacjach na wyższe stanowiska zawsze oczekujemy przesłania CV.

Czy mogę aplikować bez listu motywacyjnego?

Możesz wypełnić formularz aplikacyjny bez dołączania listu motywacyjnego.

Jak mogę przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Dowiedz się jak najwięcej o firmie i o stanowisku, na które aplikujesz. Uświadom sobie swoje mocne i słabe strony. Zastanów się, jak chcesz przekonać pracodawcę, że to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko (zareklamuj się!).

Praca tymczasowa

Jaka jest różnica między pracą tymczasową a rekrutacją stałą?

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa ma charakter trójstronny tj. łączy pracownika tymczasowego, agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę użytkownika (klienta agencji). Jako pracownik tymczasowy podpisujesz umowę z agencją, ale pracę wykonujesz w siedzibie i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Praca może trwać od kilku dni do kilkunastu miesięcy (maksymalny limit zatrudnienia pracowników tymczasowych uregulowany jest przepisami prawa). Twoje wynagrodzenie oraz podatki i składki ZUS rozlicza i wypłaca Trenkwalder. Możesz korzystać też z innych świadczeń przysługujących pracownikom – sprawdź szczegóły (link do bloga z artykułem Praca tymczasowa). Praca tymczasowa daje możliwość łatwego wejścia na rynek osobom poszukującym pierwszej pracy lub powrotu po dłuższej nieaktywności zawodowej. To sposób na zdobycie doświadczenia w różnych branżach i na różnych stanowiskach oraz podnoszenie kompetencji zawodowych. Jest też często pierwszym krokiem do znalezienia pracy na stałe. 

 

Rekrutacja stała

Trenkwalder przejmuje proces rekrutacji i selekcji kandydatów na zlecenie klienta. Ostateczna decyzja co do zatrudnienia należy jednak do samego klienta. Umowa o pracę zawierana jest bezpośrednio między Tobą, a przyszłym pracodawcą. Wielu klientów powierza nam swoje procesy rekrutacyjne wiedząc, że wesprzemy ich w znalezieniu najlepszych kandydatów. W procesach rekrutacji stałych jesteśmy pośrednikiem i doradcą dla obu stron.

Co powinno się znaleźć w umowie o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową powinna być zawarta na piśmie i określać: strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika a w szczególności : rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, wynagrodzenie za pracę, termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej, okres wypowiedzenia.  

Czy zatrudniając się jako pracownik tymczasowy muszę odbyć szkolenia BHP i przejść badania lekarskie?

Tak, szkolenie BHP (ogólne i stanowiskowe) oraz badania medycyny pracy są obowiązkowe.

Czy zatrudniając się jako pracownik tymczasowy muszę za coś płacić?

Nie. Agencja nie ma prawa pobierać żadnych opłat od pracownika tymczasowego – ani za pośrednictwo w zatrudnieniu, ani za odzież roboczą, czy badania wstępne

Czy będąc pracownikiem tymczasowym należy mi się urlop?

Pracownikom tymczasowym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika, bez względu na staż pracy. Rocznie to 24 dni urlopu. Przysługuje mu też urlop okolicznościowy (ślub, urodzenie dziecka, pogrzeb), urlop na żądanie (po 6 misiącach pracy) i ekwiwalent urlopowy w przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta należnego mu urlopu.

Jakie składki pracodawca odprowadza za pracownika tymczasowego?

Takie same, jak w przypadku kodeksowej umowy o pracę, czyli: ZUS (ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, emerytalne, rentowe), podatek dochodowy oraz składkę PPK ( Pracownicze Plany Kapitałowe), jeśli pracownik jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jak długo zazwyczaj pracuje się na umowie o pracę tymczasową?

Długość stosunku pracy na umowie o pracę tymczasową  zależy od różnych czynników. Pracownik tymczasowy może być zatrudniony do pracy dorywczej, sezonowej, wówczas ten okres może trwać nawet kilka dni. Może być zatrudniony na zastępstwo lub do pracy przy dłuższym projekcie. Zgodnie z przepisami nie powinien pracować u jednego pracodawcy użytkownika dłużej niż 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy.

Czy pracownik tymczasowy zarabia tyle samo co pracownik zatrudniony na stałe w danej firmie?

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi tymczasowemu identyczne warunki pracy i wynagrodzenia, jak pracownikom etatowym zatrudnionym u niego na takim samym stanowisku. Pracownik tymczasowy może też korzystać z benefitów, które oferuje pracodawca użytkownik, np. prywatna opieka medyczna, karnety do klubów sportowych, czy ubezpieczenie grupowe.

Czy pracownikowi tymczasowemu należy się wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach?

Tak, na takich samych warunkach jak pracownikowi kodeksowemu, +50% za pracę w godzinach nadliczbowych i +100% za pracę w dni wolne od pracy. Za pracę w porze nocnej przysługuje wynagrodzenie z dodatkiem: +20% za pracę w godzinach nocnych.

Czy pracownik tymczasowy może znaleźć zatrudnienie na stałe w firmie, w której aktualnie pracuje?

Często zdarza się, że praca tymczasowa jest pierwszym krokiem do stałego zatrudnienia w danej firmie i zapowiedzą dłuższej kariery. Pracodawcy korzystają z oferowanej przez agencje zatrudnienia usługi Try&Hire (Sprawdź i Zatrudnij) i gdy w firmie pojawi się wakat, przejmują na stałe tych pracowników tymczasowych, którzy się sprawdzili.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową to: 3 dni – gdy umowa o prace zawarta została na okres nieprzekraczający 2 tygodni  lub 1 tydzień – gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie (liczone od kolejnej soboty następującej po złożeniu wypowiedzenia).

Do kogo mam się zgłosić, jeśli wydaje mi się, że otrzymałem inne wynagrodzenie niż oczekiwałem?

Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym Trenkwalder, zgłoś się do pracownika Trenkwalder z biura, w którym byłeś rekrutowany i poproś o wyjaśnienie. Szczegółowy opis Twoich składników wynagrodzenia znajdziesz na pasku wynagrodzeń, jaki przesyłamy do Ciebie co miesiąc. Gdyby okazało się, że nadal nie zgadzasz się z wyliczeniem, masz prawo zgłosić reklamację na adres email reklamacje@trenkwalder.com

Trenkwalder

Gdzie mogę znaleźć najbliższy oddział Trenkwalder?
Czy w czasie pandemii biura Trenkwalder są otwarte? Jak najlepiej się z Wami skontaktować?

Nasze biura są otwarte, ale w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo rekomendujemy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny lub mailowy. Staramy się minimalizować kontakt bezpośredni, dlatego na wszystkie oferty pracy możesz aplikować online, a rozmowę kwalifikacyjną odbyć telefonicznie lub online. Skontaktuj się z naszym najbliższym biurem.

Pracuję w Trenkwalder. Do kogo mam się zgłosić, jeśli wydaje mi się, że otrzymałem inne wynagrodzenie niż oczekiwałem?

Jeśli jesteś naszym pracownikiem tymczasowym, zgłoś się do konsultanta Trenkwalder z biura, w którym byłeś rekrutowany i poproś o wyjaśnienie. Szczegółowy opis Twoich składników wynagrodzenia znajdziesz na pasku wynagrodzeń, jaki przesyłamy do Ciebie co miesiąc. Gdyby okazało się, że nadal nie zgadzasz się z wyliczeniem, masz prawo zgłosić reklamację na adres email reklamacje@trenkwalder.com

Pracowałem w Trenkwalder i zgubiłem świadectwo pracy, gdzie mam się zgłosić, aby je otrzymać?

Skontaktuj się z naszym biurem, w którym podpisywałeś umowę o pracę.