Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 883 z późn. zm) jest Trenkwalder Benefit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049112, numer NIP 6772133425, numer REGON 357117665, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000 zł.

W związku z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu nieograniczone prawo do żądania informacji o przechowywanych treściach, jak również prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 133 poz. 883 z późn. zm.).