04.01.2024

Podobne Tagi Pracodawca

Co to jest wywiad behawioralny i jakich informacji może dostarczyć o rekrutowanym kandydacie?

 

Zastanawiasz się, jak podczas rekrutacji najszybciej zweryfikować kompetencje kandydata, by wybrać takiego, który będzie najlepiej dopasowany do profilu stanowiska? Postaw na wywiad behawioralny. W oparciu o przykłady zachowań kandydata z przeszłości łatwiej będzie Ci zrozumieć przyszłe reakcje pracownika np. w sytuacjach konfliktowych, w relacjach z zespołem, czy w przypadku konieczności podejmowania trudnych decyzji.  

Co to jest wywiad behawioralny i jak go zaplanować? 

Wywiad behawioralny (kompetencyjny) to często stosowane narzędzie rekrutacyjne, które umożliwia uzyskanie wartościowych informacji o kandydacie i ułatwia podjęcie decyzji rekrutacyjnej. Celem wywiadu behawioralnego jest poznanie zachowań osoby rekrutowanej w sytuacjach trudnych, nietypowych, wywołujących stres. Pytamy o realne doświadczenia kandydata i na bazie uzyskanych odpowiedzi wnioskujemy o jego możliwych zachowaniach w przyszłości. W wywiadzie behawioralnym można pytać również o osiągnięcia i dowody udanego życia zawodowego.

Przed spotkaniem z kandydatem trzeba ustalić cel wywiadu, znać opis stanowiska, oczekiwane kompetencje i przygotować odpowiednie pytania.

Często stosowana metoda wywiadu behawioralnego to metoda STAR.

STAR to skrót od angielskich słów opisujących etapy wypowiedzi:

S – Situation (Sytuacja),

T – Task (Zadanie),

A – Action (Akcja/ Działanie),

R – Result (Wynik/ Rezultat).

 

Przykład

Pytamy o umiejętność rozwiązywania problemów. Prosimy o opowiedzenie własnego doświadczenia kandydata/ki.

S -> Proszę opisać sytuację, w której podczas realizacji zadania zawodowego pojawiły się trudności (Sytuacja)

T -> Proszę opisać zadanie i trudności w realizacji zadania (Zadanie)

A -> Proszę opisać działania podjęte w celu realizacji zadania pomimo przeszkód, które utrudniały wykonanie zadania (Działanie)

R-> Proszę opisać rezultat działania, jak zostało wykonane zadanie/ rozwiązany problem. Proszę ocenić swoje działanie, zastosowane rozwiązanie i przedstawić wnioski, jakie wyciągnął/wyciągnęła Pan/i z tej sytuacji (Rezultat)


Używając metody STAR, można sprawdzać wiele kompetencji, pytać o zachowanie i działanie w różnych sytuacjach.

 

Jakie kompetencje można sprawdzać podczas wywiadu behawioralnego?

Zależnie od profilu stanowiska pracy, na jakie prowadzona jest rekrutacja, wywiad behawioralny pozwala zweryfikować następujące kompetencje:

 • Kreatywność,
 • Komunikacja,
 • Orientacja na cel,
 • Planowanie i ustalanie priorytetów,
 • Podejmowanie decyzji,
 • Proaktywność (inicjatywa),
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Rozwiązywanie problemów,
 • Samoświadomość,
 • Transparentność,
 • Umiejętność adaptacji,
 • Umiejętności interpersonalne,
 • Umiejętności liderskie (przywódcze),
 • Współpraca,
 • Wywieranie wpływu,
 • Zarządzanie projektem.

 

Najczęściej zadawane pytania podczas wywiadu behawioralnego:

 • Proszę opisać konflikt w zespole. Jak zachował/a się Pan/i w tej sytuacji?
  Sprawdzane kompetencje: współpraca, umiejętności liderskie, umiejętności interpersonalne, rozwiązywanie problemów.

 • Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której konieczne było podjęcie decyzji bez dostatecznej ilości danych. Jak poradził/a sobie Pan/i w tej sytuacji?
  Sprawdzane kompetencje: podejmowanie decyzji, planowanie i ustalanie priorytetów, zarządzanie projektem.

 • Proszę podać przykład realizacji ważnego celu i opowiedzieć, w jaki sposób udało się go Panu/i osiągnąć?
  Sprawdzane kompetencje: podejmowanie decyzji, planowanie i ustalanie priorytetów, rozwiązywanie problemów.

 • Proszę opowiedzieć o sytuacji obrazującej pracę zespołową, w której konieczne było przekonanie kilku osób do własnego zdania. Jak Pan/i to zrobił/a?
  Sprawdzane kompetencje: współpraca, umiejętności interpersonalne, wywieranie wpływu.

 • Proszę przytoczyć przykład projektu, który się nie powiódł? Dlaczego tak się stało?
  Sprawdzane kompetencje: rozwiązywanie problemów, transparentność, współpraca.

 • Proszę opowiedzieć o swoim najbardziej znaczącym i docenionym sukcesie w ostatnim roku, dwóch latach. Jak ten sukces wpłynął na Pana/i dalszą pracę i relacje z ludźmi w firmie?
  Sprawdzane kompetencje: umiejętności liderskie, umiejętności interpersonalne, rozwiązywanie problemów.

 

Inne zagadnienia i sytuacje, o które warto pytać podczas wywiadu kompetencyjnego:

 • Cechy i zachowania, które mogą utrudniać pracę;
 • Inicjowanie projektów i wprowadzanie zmian;
 • Problemy w komunikacji z przełożonym, podwładnym lub współpracownikiem;
 • Przystosowanie się do zmian;
 • Sytuacje wywołujące stres.

 

Które kompetencje warto sprawdzić w wywiadzie behawioralnym z menedżerem?

Osoba aspirująca na stanowisko menedżerskie powinna mieć, między innymi, wysoki poziom umiejętności liderskich (przywódczych), powinna sprawnie rozwiązywać problemy, dobrze planować i zdecydowanie podejmować decyzje, a także wywierać wpływ – czyli umieć przekonywać innych, być autorytetem.

Kompetencje menedżerskie:

 • Planowanie i organizacja,
 • Rozwiązywanie problemów,
 • Umiejętności liderskie,
 • Wywieranie wpływu.


Jeśli sprawdzasz powyższe kompetencje, możesz posłużyć się następującymi pytaniami:

 • Proszę przedstawić sytuację, która wymagała od Pana/i realizacji wielu zadań jednocześnie. Jakie to były zadania i w jaki sposób poradził/a sobie Pan/i w tej sytuacji? Jaki był wynik realizacji powyższych zadań?
 • Proszę opisać trudną sytuację w pracy związaną z opóźnieniem realizacji projektu. W jaki sposób poradził/a sobie Pan/i z tą sytuacją? Jaki był jej rezultat? Co zrobiłby/zrobiłaby Pan/i inaczej z perspektywy czasu?
 • Proszę opowiedzieć o budowaniu zespołu. W jaki sposób dobierał/a Pan/i pracowników, zwalniał/a i zatrudniał/a, komunikował/a zmiany? Jaki był wynik tych działań? Co zrobił/a by Pan/i dziś inaczej?
 • Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której musiał/a Pan/i przekonać grupę osób o odmiennych opiniach do swojego zdania/rozwiązania. W jaki sposób Pan/i argumentował/a? Jaki był wynik rozmowy/ negocjacji? Co zmieniłby Pan/i w swoim zachowaniu, patrząc wstecz na tę sytuację?

W wywiadzie behawioralnym zadajemy pytania głównie o sytuacje trudne i nietypowe. Analizujemy odpowiedzi pod kątem kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. Pytamy też o sukcesy zawodowe i rozwój kariery (na bazie doświadczeń).

Najczęściej pytamy osoby rekrutowane o kontekst/opis konkretnej sytuacji, sposób, w jaki sobie z nią poradziły, komentarz do tej historii zawierający ocenę własnych działań i inne pomysły/ rozwiązania, jeśli jest to uzasadnione np. Czy może Pan/i przedstawić alternatywne rozwiązanie problemu, które mogło być bardziej skuteczne w opisanej sytuacji? Opieramy się na metodzie STAR.


Potrzebujesz wsparcia w rekrutacjach

Skontaktuj się z nami