07.06.2023

Podobne Tagi Kandydat

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ?

karta ekuz

 

Jak wyrobić kartę EKUZ w przypadku wyjazdu do pracy za granicę? Kompleksowy poradnik + wzór wypełnienia wniosku o EKUZ.

Co to jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest używana za granicą do potwierdzenia tego, że masz ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przysługuje zatem wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Takim, które odprowadzają składki, bo pracują lub za które składki odprowadzane są przez członków rodziny, lub Państwo.

 

Jak to działa? Kiedy w Polsce idziesz do lekarza, Twoje prawo do bezpłatnej opieki medycznej jest sprawdzane w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Kiedy jesteś za granicą, lekarz nie ma możliwości zalogowania się do polskiego systemu i sprawdzenia, czy masz opłacane ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego potrzebna jest karta EKUZ, która potwierdza Twoje prawo do świadczeń. Dzięki niej, na mocy umowy między krajami, które ją honorują, masz takie samo prawo do opieki zdrowotnej, jak osoba ubezpieczona w kraju, w którym przebywasz.

 

Kiedy potrzebna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi i w związku z tym będzie potrzebna Ci pomoc medyczna, karta będzie poświadczeniem tego, że masz ubezpieczenie zdrowotne.

 

Innymi słowy, karta EKUZ jest potrzebna wtedy, kiedy jesteś osobą ubezpieczoną i podczas pobytu za granicą musisz nagle skorzystać z pomocy medycznej, a nie chcesz płacić 100% odpłatności za uzyskaną pomoc. 

 

Z kart EKUZ korzystają osoby, które wyjechały za granicę na pobyt czasowy, czyli są za granicą prywatnie (np. na wypoczynku) lub są delegowane do pracy za granicą. W obu przypadkach zarówno procedura otrzymania karty jak i sama karta wyglądają identycznie. Różne są jedynie wnioski, jakie trzeba złożyć.

 

Jeśli masz już ważną kartę EKUZ (np. wyrobioną przy okazji zeszłorocznych wakacji za granicą) to może ona służyć Ci również wtedy, kiedy zostaniesz delegowany do pracy za granicą. Upewnij się tylko, czy Twój EKUZ będzie ważny przez cały czas pobytu za granicą. Pamiętaj jednak, że karta EKUZ jest ważna tylko 30 dni, więc nie zawsze możemy jej użyć w celu wyjazdu do pracy za granicę.  Karta EKUZ turystyczna to nie to samo co karta EKUZ pracownicza.

 

Czy bez karty EKUZ nie otrzymam pomocy medycznej?

Otrzymasz, ale być może będzie trzeba ponieść pełne koszty leczenia. Dlatego lepiej taką kartę sobie wyrobić, a podczas pobytu za granicą mieć ją zawsze przy sobie.  

 

Komu przysługuje karta EKUZ i kto składa o nią wniosek?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest imienna i jest wydawana na wniosek osoby, której dotyczy. Może z niej skorzystać jedynie osoba, która jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w swoim macierzystym kraju – czyli np. osoba, która jest zatrudniona przez agencję pracy, która odprowadza za pracownika składki.

 

Pamiętaj, to Ty składasz wniosek o kartę EKUZ. Pracodawca nie załatwia tego za Ciebie. Trzeba o to zadbać samodzielnie.

 

Ile kosztuje karta EKUZ?

Karta EKUZ jest bezpłatna. Nie płacisz nic za jej wydanie i wysyłkę.

 

Nie oznacza to jednak, że usługi medyczne za granicą też będą bezpłatne. W każdym kraju opłaty za leczenie są nieco inne. Np. w Niemczech odpłatność za leki na receptę wynosi 10%, ale nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro. Ten sam lek w Polsce może być w pełni refundowany lub płatny 100%. Dlatego ostateczny koszt leczenia zależy od danego kraju.

 

Warto przy tym pamiętać, że EKUZ nie obejmuje zabiegów planowych czy profilaktycznych. Mając EKUZ możesz zatem bezpłatnie leczyć bolący ząb, ale nie usuniesz bezpłatnie kamienia nazębnego czy nie wykonasz kontrolnego przeglądu dentystycznego.

 

Jakie dokumenty składa pracownik delegowany do pracy za granicę starając się o EKUZ?

W takim przypadku konieczne jest:

 • Zaświadczenie A1
 • Poprawnie wypełniony wniosek o EKUZ

 

Zaświadczenie A1 – co to jest i skąd je wziąć?

To dokument wydawany pracownikom świadczącym pracę poza terenem Polski, na terenie Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Jego celem jest wskazanie miejsca, gdzie pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym. Innymi słowy, zaświadczenie A1 wydane jest np. Polakowi, który jest delegowany do pracy w Niemczech i potwierdza, że składki społeczne za tego pracownika będą odprowadzane w Polsce.

 

 Zaświadczenie A1 uzyskuje się z ZUS, na wniosek pracodawcy lub pracownika. W przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicą przez Trenkwalder, to my dbamy o złożenie wniosku  i przekazujemy go pracownikowi.

 

Jeśli pracownik stara się o zaświadczenie A1 samodzielnie, wniosek może złożyć osobiście w placówce ZUS, pocztą lub przez PUE ZUS.

 

Dopiero mając zaświadczenie A1 można składać wniosek o wydanie EKUZ pracowniczego

 

Wniosek EKUZ dla pracowników delegowanych za granicę – jak poprawnie wypełnić?

Wniosek zawiera tylko kilka pól:

 • Dane osoby, dla której wydaje się kartę (pesel, data urodzenia, imię, nazwisko i opcjonalnie telefon bądź email, potrzebne zawsze, kiedy wniosek nie jest składany osobiście).

 

 • Status wnioskodawcy, czyli czy jest to osoba ubezpieczona (czyli pracownik delegowany) czy członek rodziny pracownika delegowanego (np. wyrabiasz EKUZ dla dziecka czy małżonka / małżonki).

 

 • Cel wyjazdu. W tym przypadku zaznaczamy pierwsze pole, czyli praca na podstawie zaświadczenia A1 wydanego przez ZUS / KRUS. Zaświadczenie będzie trzeba dołączyć do wniosku.

 

 • Adres do doręczeń

 

 • Podpis i datę

 

We wniosku znajduje się też pole na potwierdzenie odbioru osobistego, które pozostawiamy puste.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku można też pobrać ze stron NFZ.

 

 

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Organem, który wydaje kartę EKUZ jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Kartę wyrabia się w oddziale NFZ, ale wniosek można złożyć na sześć różnych sposobów i nie trzeba jechać do oddziału osobiście.

 

Jak złożyć wniosek o EKUZ dla pracownika delegowanego do pracy za granicą?

 1. Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ.

Listę oddziałów znajdziesz na stronie NFZ. Wybierasz oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek możesz wypełnić na miejscu (formularze będą dostępne w oddziale) lub pobrać ze strony i wydrukować, a następnie wypełnić w domu i zanieść do oddziału. Miej przy sobie zaświadczenie A1. Karta EKUZ zostanie wydana od ręki.

 

W każdym mieście jest z reguły tylko jeden punkt Obsługi Klientów NFZ, dlatego warto być wcześnie, by uniknąć kolejek. Warto sprawdzić przez internet godziny otwarcia punktu, bo często delegatury NFZ przyjmują interesantów jedynie do godziny 15:00.

 

 1. Z pomocą innej osoby, w oddziale lub delegaturze NFZ

 Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia wniosku i/lub odbioru karty EKUZ w naszym imieniu. Aby to było możliwe, trzeba wydrukować i wypełnić upoważnienie. Tu pobierzesz upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.

 

Pozostała część procedury przebiega jak w przypadku osobistej wizyty w delegaturze NFZ.

 

 1. Za pomocą poczty tradycyjnej.

Wniosek o EKUZ pobierasz ze strony, drukujesz, wypełniasz i wysyłasz pocztą na adres najbliższej delegatury NFZ. Kartę otrzymasz pocztą na adres wskazany we wniosku.

 

 1. Za pomocą poczty elektronicznej.

Wniosek pobierasz na komputer, wypełniasz elektronicznie (potrzebna jest do tego płatna wersja programu Adobe Acrobat) lub drukujesz i wypełniasz odręcznie, a następnie skanujesz (przy braku skanera można zrobić czytelne zdjęcie telefonem) i wysyłasz pocztą elektroniczną na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl. Kartę otrzymasz pocztą na adres wskazany we wniosku.

 

 1. Przez ePUAP

Musisz posiadać konto na platformie ePUAP. Po zalogowaniu się do platformy wybierasz w katalogu spraw pozycję „Zdrowie”.

 

Klikasz w „Najczęściej załatwiane sprawy” i z listy pozycji wybierasz pozycję „Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą.

 

Następnie klikasz niebieski przycisk „Załatw sprawę” umieszczony z prawej strony ekranu i wypełniasz w całości wniosek elektronicznie. Kartę otrzymasz pocztą na wskazany adres.

 

 1. Przez Internetowe Konto Pacjenta

Aby użyć tej opcji potrzebujesz mieć założone konto na pacjent.gov.pl. Logujesz się na nie, wybierasz Moje konto i w części „Twoje ubezpieczenie zdrowotne” możesz złożyć wniosek o kartę EKUZ.

 

Jeśli Twoja karta nadal jest ważna, sprawdzisz też datę jej ważności.

 

 

Ile się czeka na kartę EKUZ?

To zależy od tego, w jakiej formie złożono wniosek o jej wydanie. Najszybsza metoda to osobiste złożenie wniosku. Najdłużej trwa forma złożenia wniosku za pomocą poczty tradycyjnej.

Sposób złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ

Czas oczekiwania

Sprawdzenie statusu wniosku

W oddziale NFZ – osobiście

Natychmiast (od ręki)

Nie ma potrzeby

Pocztą tradycyjną

Około 16 dni (czas dostarczenia wniosku – 2-3 dni robocze, jego przetworzenie – 10 dni, przesyłka pocztą – 3-4 dni

Brak możliwości

Pocztą elektroniczną

Około 14 dni (przetwarzanie wniosku 10 dni + przesyłka karty pocztą 3-4 dni)

Brak możliwości

Przez ePUAP, IKE

Około 14 dni (przetwarzanie wniosku 10 dni + przesyłka karty pocztą 3-4 dni)

Za pomocą identyfikatora sprawy, który otrzymuje się mailem po złożeniu wniosku, na stronie https://statussprawywue.nfz.gov.pl

 

W okresach poza sezonem turystycznym czas przetwarzania wniosku przez NFZ jest krótszy i wynosi do 5 dni. Zawsze jednak warto nastawić się na około 14 dni oczekiwania, a jeśli karta potrzebna jest szybciej, zgłosić się po nią osobiście.

 


Szukasz nowej pracy?

Sprawdź nasze oferty