29.07.2022

Podobne Tagi Kandydat

Inżynier – praca, specjalizacje i możliwości rozwoju zawodowego

inzynier praca

 

Inżynieria to szeroka i dynamicznie rozwijająca się na całym świecie dziedzina nauki. Według koncepcji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), jest to jedna z dyscyplin odgrywających kluczową rolę w postępie technologicznym i rozwoju gospodarczym, a inżynier to jeden z zawodów przyszłości. Jakie wyróżniamy specjalizacje zawodowe inżynierów, na czym polega ich praca i jak przedstawiają się ich perspektywy zawodowe? Sprawdźmy!

W tym artykule poruszamy następujące kwestie:

 • Inżynier – kim jest i czym się zajmuje?
 • Inżynier – wykształcenie i praca 
 • Specjalizacje zawodowe inżynierów 
 • CV inżyniera - jakie kompetencje się liczą? 
 • Wynagrodzenie w zawodach inżynierskich 
 • Perspektywy zawodowe inżyniera 

Inżynier – kim jest i czym się zajmuje? 

Inżynier to tytuł zawodowy nadawany osobie, która ukończyła studia techniczne. Nazwiemy tak specjalistę, który posiada kwalifikacje w zakresie jednej z dziedzin inżynierii. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania tytułem inżyniera możemy określić: 

 

 • architektów i urbanistów; 
 • inżynierów budownictwa; 
 • inżynierów środowiska; 
 • elektryków; 
 • elektroników i inżynierów telekomunikacji; 
 • mechaników; 
 • górników; 
 • geodetów i kartografów; 
 • metalurgów i pokrewnych; 
 • chemików; 
 • inżynierów rolnictwa, leśnictwa, technologii żywności i pokrewnych; 
 • inżynierów zarządzania produkcją. 

 

Mówiąc o inżynierze, mamy na myśli osobę o dużej wiedzy z zakresu nauk technicznych  i inżynieryjnych. Jego praca polega głównie na analizowaniu i rozwiązywaniu technicznych problemów przy zastosowaniu nauki oraz matematyki. Konkretne obowiązki inżyniera zależą jednak od specjalizacji oraz zajmowanego stanowiska. 

 

Inżynier – wykształcenie i praca 

Tytuł inżyniera zdobyć można poprzez ukończenie studiów technicznych na takich kierunkach jak budownictwo, automatyka i robotyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, energetyka, geologia, elektronika i telekomunikacja, informatyka czy architektura. Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w połączeniu z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami kandydata to klucz do odnalezienia zatrudnienia na obiecującym stanowisku. Inżynier może znaleźć pracę zarówno w biznesie, jak i w instytucjach naukowych. Inżynierowie mogą pracować w wielu różnych sektorach gospodarki, m.in. energetycznym, elektronicznym, lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym, obronnym, medycznym, chemicznym czy spożywczym i rolniczym. Uzależnione jest to na ogół od specjalizacji inżyniera. 

 

Specjalizacje zawodowe inżynierów 

Inżynierię możemy podzielić na wiele różnych specjalizacji, które często się ze sobą pokrywają. Do najważniejszych z nich należą: 

 

 • inżynieria środowiskowa – obejmuje ona zapobieganie, zmniejszanie i eliminację źródeł zanieczyszczeń, wpływających na stan ziemi, powietrza i wody; 
 • inżynieria mechaniczna – obejmuje ona m.in. projektowanie, produkcję, kontrolowanie i konserwację urządzeń, maszyn oraz komponentów, a także systemów i przyrządów kontrolnych, używanych do monitorowania ich stanu; 
 • inżynieria budowlana – obejmuje ona m.in. projektowanie, budowę i kontrolę konstrukcji nośnych – mostów, budynków czy infrastruktury przemysłowej; 
 • inżynieria przemysłowa – obejmuje ona projektowanie i optymalizację urządzeń, systemów i procesów produkcji oraz przetwarzanie materiałów i pozostałych środowisk pracy; 
 • inżynieria komputerowa – obejmuje ona projektowanie komponentów sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, systemów komputerowych oraz sieci; 
 • inżynieria lądowa – obejmuje ona projektowanie, budowę, utrzymanie i kontrolowanie dużych projektów infrastrukturalnych – lotnisk, mostów, linii kolejowych, autostrad czy tuneli; 
 • inżynieria chemiczna – obejmuje ona łączenie i przetwarzanie chemikaliów w celu uzyskania wartościowych produktów oraz projektowanie urządzeń, systemów  
  i procesów rafinacji surowców; 
 • inżynieria biomedyczna – obejmuje ona projektowanie urządzeń oraz systemów stosowanych w praktyce medycznej; 
 • inżynieria jądrowa – obejmuje ona projektowanie, budowę, eksploatację i testy sprzętu, systemów oraz procesów (np. dla elektrowni elektrycznych), związanych z produkcją, kontrolą i wykrywaniem promieniowania jądrowego; 
 • inżynieria lotnicza – obejmuje ona projektowanie, produkcję i testy statków kosmicznych oraz powietrznych, a także ich części oraz komponentów. 

 

 

CV inżyniera - jakie kompetencje się liczą? 

Inżynier powinien posiadać szereg kompetencji - zarówno twardych, jak i miękkich. Podstawę stanowi w tym przypadku wiedza z zakresu nauk ścisłych: matematyki, fizyki, czy technik komputerowych. Oprócz poświadczonej uprawnieniami i certyfikatami wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych – np. znajomość języka obcego, znajomość  systemów i programów, czy umiejętność czytania rysunku technicznego – niezwykle ważne są umiejętności miękkie. Podczas wykonywania swojej pracy inżynier musi wykazywać się przede wszystkim innowacyjnością, myśleniem krytycznym i umiejętnością kreatywnego rozwiązywania problemów i doskonałą organizacją pracy. Znaczenie mają również umiejętności przywódcze i komunikacyjne, umiejętności wywierania wpływu i współpracy w zespole, umiejętność organizacji czasu oraz zarządzania stresem. W wykonaniu skomplikowanych kalkulacji, czy analiz mogą zastąpić inżyniera komputery, ale jego kompetencje miękkie to wyróżnik, często nie do zastąpienia przez robota, czy sztuczną inteligencję. Dlatego przygotowując CV nie wystarczy wpisać nazwę ukończonej uczelni technicznej, tytuł i specjalizację, czy wylistować doświadczenie zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawcy zwracają dużą uwagę na kompetencje miękkie - w CV inżyniera nie należy ich pomijać.  

 

Wynagrodzenie w zawodach inżynierskich 

Zawody inżynierskie znajdują się na liście najlepiej płatnych zawodów w Polsce. Wpisując  w wyszukiwarce hasło „praca inżynier”, znajdziemy wiele atrakcyjnych propozycji zatrudnienia. Dokładna wysokość zarobków inżyniera zależy jednak od jego doświadczenia i konkretnej specjalizacji, stażu pracy oraz samej firmy. W wielu specjalizacjach możemy obecnie zaobserwować niedobór pracowników. Z tego powodu osoby z kierunkowym wykształceniem oraz odpowiednim doświadczeniem otrzymują bardzo korzystne warunki zatrudnienia. Wynagrodzenia stale rosną, a widełki płacowe są naprawdę szerokie. 

 

Perspektywy zawodowe inżyniera 

Inżynieria jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju zawodowego oraz studiów. Ich absolwenci mają duże możliwości rozwoju zawodowego, na co wskazują badania Biura Statystyk Pracy ze Stanów Zjednoczonych. To jeden z powodów, dla których tak ważna może się okazać nauka w duchu STEM – już od najmłodszych lat. Na koncepcję tę składają się bowiem nauki przyrodnicze (science), technologia (technology), inżynieria (engineering) oraz matematyka (mathematics). Jeżeli udział tych dziedzin w edukacji będzie większy niż dotychczas, przyszłe pokolenia będą miały znacznie większe szanse rozwoju zawodowego. Ilość stanowisk związanych z dyscyplinami STEM – w tym z inżynierią – rośnie z roku na rok. Związane z nimi umiejętności okażą się zatem w przyszłości naprawdę przydatne – zwłaszcza w połączeniu z wiedzą i kompetencjami miękkimi. To właśnie one sprawiają, że jako ludzie różnimy się od maszyn. Biorąc pod uwagę przewidywania związane z koncepcją STEM, możemy śmiało powiedzieć, że inżynier to jeden z zawodów przyszłości! 


Szukasz pracy jako inżynier?

Sprawdź nasze oferty