03.04.2023

Podobne Tagi Pracodawca

Outsourcing jako sposób na zwinne zarządzanie organizacją oraz optymalizację czasu, kosztów i zasobów firmy w czasie niepewności gospodarczej

optymalizacja czasu, kosztów i zasobów

 

Współpraca z agencją zatrudnienia kojarzy się niektórym pracodawcom wyłącznie z usługami rekrutacji i zatrudniania pracowników tymczasowych, w tym szczególnie pracowników fizycznych o niskich kwalifikacjach zawodowych. Jest to jednak tylko część działalności agencji.

 

Na przestrzeni ostatnich lat kompetencje w zakresie tzw. miękkiego i twardego HR-u pozwoliły agencjom zatrudnienia rozwinąć zakres usług o szereg nowych rozwiązań wspierających działy HR, kadr i płac, np.:

 • zatrudnianie pracowników tymczasowych na stanowiskach specjalistycznych – tzw. białych kołnierzyków;
 • outsourcing usług HR nazywany też outsourcingiem pracowniczym
 • outsourcing kadr i płac – tzw. payroll
 • outsourcing procesów produkcyjnych, magazynowych, obsługi klienta, czy sprzedaży.

 

Nowe usługi zyskują na popularności wśród firm szczególnie w ostatnich dwóch latach, co jest w dużym stopniu sposobem na poniesienie zwinności i elastyczności firm w obliczu niepewności gospodarczej będącej efektem pandemii oraz wojny w Ukrainie. Jest to również zgodne ze światowymi trendami w obszarze zatrudniania i zarządzania organizacjami. Polscy pracodawcy coraz chętniej podążają za światowymi trendami zlecając agencjom zatrudnienia realizację usług outsourcingu i pracy tymczasowej białych kołnierzyków, choć statystyki w Polsce są wciąż jeszcze niższe, niż na dojrzałych rynkach pracy tj. Wielka Brytania, Holandia, czy Francja.

 

Praca tymczasowa i outsourcing pracowniczy również dla  ‘white collar’

Raport World Employment Confederation pokazuje, że udział pracy tymczasowej w pełnym zatrudnieniu wynosi w Europie średnio 2,1%. Najwyższy odsetek notowany jest w Wielkiej Brytanii i Holandii - odpowiednio 3,4% i 3,3%. W tych krajach zatrudnienie pracowników tymczasowych dotyczy nie tylko tzw. niebieskich kołnierzyków. Powszechne jest tam również zatrudnianie tzw. białych kołnierzyków w ramach pracy tymczasowej. Udział pracy tymczasowej w pełnym zatrudnieniu w Polsce wynosi 1,1%, czyli o 1% mniej niż wskaźnik europejski. W Polsce również obserwujemy rosnący trend w zatrudnianiu w ramach pracy tymczasowej specjalistów white collar. Dodatkowo pracodawcy mają możliwość skorzystania z tzw. outsourcingu pracowniczego. 

 

Kiedy warto skorzystać z outsourcingu pracowniczego lub pracy tymczasowej?

 

Rozmawiając z klientami o ich potrzebach, wyzwaniach i problemach jakie rozwiązują usługi outsourcingu usług najczęściej wymieniane są:

 • Zmienne zapotrzebowanie na pracowników, duża sezonowość biznesu, czy np. konieczność zatrudnienia czasowego w przy wdrożeniach nowych projektów lub znalezienia zastępstwa na czas długich nieobecności.
 • Wysoka rotacja pracowników wewnętrznych i wynikające z tego problemu wysokie koszty rekrutacji.
 • Limity wewnętrznego zatrudnienia m.in. ze względu na precyzyjną politykę zatrudnienia lub przy konieczności utrzymania statusu MŚP.
 • Zamiana kosztów stałych na koszty zmienne w warunkach zmienności koniunktury gospodarczej.
 • Ograniczenie rozliczenia do jednej faktury kosztowej za dostarczone usługi
 • Redukcja kosztów archiwizacji, digitalizacji, utrzymania narzędzi
 • Brak konieczności zachowania pełnych rezerw kosztów pracowniczych
 • Odciążenie wewnętrznego działu HR lub brak możliwości rekrutacji nowych pracowników do wewnętrznego działu HR.
 • Przejęcie formalności i zobowiązań urzędowych przez firmę zewnętrzną: ZUS, US, archiwizacja dokumentów, obieg dokumentów, obsługa kadrowa.
 • Przejecie przez agencję kompleksowej obsługi HR: rekrutacja, zatrudnienie, polityka płacowa, benefity, narzędzia, flota, szkolenia, delegacje etc.
 • Przekazanie odpowiedzialności za monitorowanie zmian prawnych i dostosowanie narzędzi i rozliczeń firmie zewnętrznej
 • Wydłużone terminy płatności np. 21 lub 30 dni po dostarczeniu usługi.
 • Odpowiedzialność za wdrożenie digitalizacji procesów HR-owych.
 • Koszty i organizacja rekrutacji przekazana do zewnętrznej firmy
 • Współpraca oparta o wskaźniki realizacji usług.
 • Zachowanie ciągłości zatrudnienia w agencji/firmie usługowej w przypadku podziału lub wydzielania spółek

 

 

Outsourcing pracowniczy a outsourcing kadr i płac

Usługa outsourcingu pracowniczego polega na oddaniu całych zespołów do zatrudnienia firmom zewnętrznym (agencjom zatrudnienia), które przejmują pełną odpowiedzialność za zadania HR-owe. Nie należy mylić tej usługi z outsourcingiem kadr i płac, który polega na oddaniu całości rozliczeń kadrowo płacowych do firmy zewnętrznej, przy zachowaniu pracowników wewnątrz organizacji.

 

O ile outsourcing pracowniczy obejmuje pełny zakres obsługi HR-owej, to w przypadku outsourcingu kadrowo-płacowego zwanego potocznie usługą payroll, zakres jest ograniczony i może dotyczyć jednego lub obu obszarów opisanych w tabeli poniżej:

 

Administracja kadrowa

Administracja płac

Rejestracja pracownika w systemie kadrowo-płacowym (praca na systemie klienta bądź na systemie dostawcy usługi - TETA)

Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, zasadami regulaminu wynagradzania oraz wewnętrznych zarządzeń klienta.

Zgłoszenie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS (program Płatnik).

Ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.).

Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem.

Rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich).

Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich, szkoleń BHP.

Przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA.

Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, np. RP-7.

Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS.

Przygotowywanie dokumentacji do umów cywilno-prawnych.

Przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu.

Sporządzanie deklaracji do GUS, PFRON, SODiR.

Wszelkie czynności związane z zajęciem wynagrodzeń.

Przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta.

Przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń zgodnie z potrzebami klienta.

Przygotowanie odpowiedzi pod zajęcia komornicze, rejestracja potrąceń komorniczych.

Sporządzanie deklaracji: PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR.

Asysta w toku postępowania kontrolnego i podatkowego przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, organami państwowej inspekcji pracy.

Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń.

Prowadzenie akt osobowych , dokumentów związanych z zatrudnieniem zleceniobiorców.

 

Obsługa PUE w zakresie zwolnień chorobowych ZLA, zaświadczeń płatnika składek Z-3, zgłoszenia umów o dzieło. 

 

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK. 

Obsługa benefitów pracowniczych : pakiety sportowe, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i innych. 

Przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta.

Hot Line dla pracowników – dostępność przedstawiciela Trenkwalder w wyznaczonych terminach, w godzinach pracy – kontakt telefoniczny, on-line, e-mail, helpdesk.

 

Lista korzyści jest naprawdę długa. Jeśli poszukujesz sposobów na optymalizację kosztów oraz podniesienie elastyczności firmy szczególnie obecnie, w dobie niepewności gospodarczej, zapraszamy do kontaktu.

 

Chętnie porozmawiamy o możliwościach rozwiązania Twoich wyzwań biznesowych poprzez współpracę w obszarze pracy tymczasowej lub outsourcingu.

 

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem:

Marta Kliszczak,
Regionalny Manager Sprzedaży

 

m.kliszczak@trenkwalder.com

+48 605 151 024