11.01.2024

Podobne Tagi Pracodawca

Praca zdalna cudzoziemca – kiedy powinna być zalegalizowana?

 

W ostatnich latach wzrosła popularność pracy zdalnej. Pracownik może ją wykonywać na rzecz swojego pracodawcy nie wychodząc z domu. Co jednak, gdy pracę zdalną wykonuje cudzoziemiec? W tym odcinku z cyklu ‘Zatrudnianie cudzoziemców w pigułce’ wyjaśniamy, w jakich przypadkach praca zdalna cudzoziemca powinna być zalegalizowana, a w jakich nie musi? 

 

Czym jest praca zdalna?


Praca zdalna zgodnie z definicją polega na wykonywaniu pracy w całości lub połowicznie w miejscu, wskazanym przez pracownika (np. miejsce zamieszkania) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Praca zdalna została wprowadzona do Kodeksu pracy na mocy nowelizacji, która obowiązuje od 7 kwietnia 2023 r. i możemy ją podzielić na całkowitą, hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie) oraz okazjonalną.

Kiedy praca zdalna cudzoziemca jest legalna? 

W większości przypadków, cudzoziemiec, który chciałby podjąć pracę zdalną w Polsce musi mieć odpowiednie zezwolenie na pracę. Może to być oświadczenie o powierzeniu pracy, zezwolenia na pracę różnego typu czy np. powiadomienie dla obywatela Ukrainy. Pracę zdalną cudzoziemca legalizuje także karta pobytu, która jest wydawana przez wojewodę i pozwala zarówno na pracę jak i pobyt cudzoziemca. Ponadto w regulacjach prawnych mamy także zezwolenie na pracę sezonową. Takie zezwolenie wymagane jest dla cudzoziemców, którzy wykonują pracę w zakresie działalności, które zostały określne w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. na podstawie delegacji zawartej w art. 90. ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Czy cudzoziemiec pracujący zdalnie i mieszkający w Polsce potrzebuje pozwolenia na pracę? 

Jeżeli nie ma żadnych przesłanek co do zastosowania przepisu prawa o tym, że praca zdalna cudzoziemca mieszkającego w Polsce może być wykonywana bez zezwolenia, obcokrajowiec będzie potrzebował któregoś z pozwoleń na pracę. Bez różnicy jest przy tym czy cudzoziemiec wykonuje pracę w formule zdalnej czy też stacjonarnej. 

Czy cudzoziemiec wykonujący pracę zdalną w kraju zamieszkania potrzebuje zezwolenia na pracę?

Biorąc pod uwagę ustawę o cudzoziemcach, kluczowym aspektem do zastosowania zezwolenia dla cudzoziemca jest świadczenie pracy na terenie RP. Dlatego w przypadku, gdy praca zdalna cudzoziemca wykonywana jest w kraju jego zamieszkania, zezwolenie na pracę nie będzie potrzebne.

Przykład

Właściciel szkoły językowej zrekrutował kilku nowych lektorów (native speakerów) do prowadzenia nauki języków obcych. Kursy mają być prowadzone wyłącznie drogą internetową, online lub nagrywane, a później odsłuchiwane. Wszyscy zrekrutowani lektorzy mieszkają poza Polską i są gotowi świadczyć pracę zdalnie, ze swoich domów. Żadna z tych osób nie posiada obywatelstwa polskiego. Pracodawca zastanawiał się, czy powinien ubiegać się o zezwolenia uprawniające lektorów do pracy w Polsce. W takim przypadku legalizacja była zbędna, gdyż praca miała być świadczona przez tych cudzoziemców poza granicami Polski.

 

Praca zdalna cudzoziemca – podsumowanie

Reasumując, zatrudnienie osoby, która nie posiada obywatelstwa polskiego, nie jest obywatelem państwa UE, ani też nie korzysta z ustawowego zwolnienia, będzie wymagać odpowiedniego dokumentu legalizującego. O taki dokument będzie się starać pracodawca, aby zalegalizować pracę swojego pracownika-cudzoziemca. Legalizacja jest potrzebna, gdy praca zdalna cudzoziemca będzie świadczona na terytorium Polski. W wypadku, kiedy praca zdalna jest świadczona przez cudzoziemca z jego kraju zamieszkania za pośrednictwem telefonu, Internetu czy innych aplikacji umożliwiających mu pracę na odległość, uzyskiwanie zezwolenia nie jest wymagane.

Poszukujesz informacji na temat zatrudniania cudzoziemców?

Ten cykl artykułów tworzymy w oparciu o najczęściej zadawane pytania, jakie otrzymujemy od firm planujących zatrudniać lub już zatrudniających cudzoziemców.

Jeśli na naszej stronie internetowej nie znalazłeś informacji na nurtujące Cię pytanie dotyczące legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemców, skontaktuj się z nami. Znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu.

O autorze publikacji:

 

Daniel Sola,
Dyrektor Projektów Międzynarodowych

 

Daniel specjalizuje się w rekrutacji cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Prowadzi audyty legalności zatrudnienia obcokrajowców w firmach zlokalizowanych na terenie całego kraju.Jesteś zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca lub legalizacją jego pracy?

 

Skontaktuj się z nami