18.05.2023

Podobne Tagi Pracodawca

Zatrudnianie cudzoziemców po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. O czym pracodawcy oraz obcokrajowcy powinni pamiętać?

Zatrudnianie cudzoziemców po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego

 

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, który został opublikowany na stronach RCL, w dniu 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Wniosek został złożony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Konsekwencją prawną tego będzie utrata ważności dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, którzy dotychczas przebywali i pracowali w Polsce na podstawie tzw. ustawy covidowej. Trudno oszacować, ilu cudzoziemców będzie to dotyczyło, ale ci, którzy są w tej grupie, będą mieli tylko 30 dni na przedłużenie swojego legalnego pobytu. Natomiast pracodawcy będą mieli tylko 30 dni na przedłużenie ich pozwoleń na pracę.

 

Nie warto czekać do ostatniej chwili. Zarówno cudzoziemcy jak i pracodawcy powinni już teraz weryfikować dokumenty, aby mieć ciągłość w legalnym pobycie oraz legalnej pracy.

 

Stan zagrożenia epidemicznego, a legalny pobyt i praca cudzoziemców. Kogo dotyczy?

Przepisy covidowe* pozwalały na przedłużenie legalności pobytu oraz pracy cudzoziemców. Dzięki nim, pracodawcy mogli legalnie zatrudniać cudzoziemca nawet wtedy kiedy dane pozwolenie straciło już swoją ważność. Tym samym nie musieli wyrabiać nowego pozwolenia na pracę, a ono było dalej ważne. Ustawa covidowa wydłużała również dokumenty pobytowe.

 

Cudzoziemiec posiadający wizę, której ważność skończyła się w trakcie pandemii, automatycznie miał ją przedłużoną do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.  To samo dotyczyło zezwoleń na pobyt czy też ruchu bezwizowego (warunek złożenia dokumentów na kartę pobytu).

 

Tak zwana „ochrona covidowa” przedłużała ważność takich dokumentów jak:

  • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
  • zezwolenia na pracę,
  • zezwolenia sezonowe,
  • Zezwolenia na pobyt i prace.

 

Jeżeli ich ważność kończyła się w trakcie panującego stanu zagrożenia epidemicznego, były przedłużane do momentu kiedy powyższy stan zostanie zakończony, plus 30 dni po jego zakończeniu. Jeśli zapowiedzi Ministra Zdrowia okażą się prawdziwe i pandemia zostanie zakończona z końcem czerwca, wówczas cudzoziemcy, którzy korzystali z „ochrony covidowej” będą mieli tylko 30 dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt, a pracodawcy na dopilnowanie formalności dotyczących pracy.

 

 

O czym trzeba pamiętać przedłużając legalny pobyt i pracę cudzoziemców?

Zarówno pracodawcy jak i cudzoziemcy muszą pamiętać, że 30 dni na przedłużenie legalności pracy czy pobytu może być okresem za krótkim. Od 1 kwietnia, cudzoziemcy ze statusem UKR mogę składać wnioski na jednolite zezwolenia do urzędów wojewódzkich co sprawia, że w urzędach będą coraz to większe kolejki i wydłużone terminy. Jeżeli każdy zostawi sprawę na ostatnią chwilę, może to doprowadzić do przeciążenia urzędów i tym samym sprawić, że nie każdy będzie mógł przedłużyć swój legalny pobyt, czy też legalną pracę. Dlatego już teraz, obcokrajowcy i przedsiębiorcy powinni zacząć weryfikować swoje dokumenty i jak najszybciej składać odpowiednie dokumenty, jeżeli chcą mieć przedłużony legalny pobyt i zatrudnienie.

 

 Obywatele Ukrainy

 

Dokumenty pobytowe skończyły się przed 24 lutego 2022

Dokumenty pobytowe kończące się po 24 lutego 2022

Biometria 

31.07.2023 – dla cudzoziemca, który skorzystał z warunkowego legalnego pobytu i złożył wniosek o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie

04.03.2024

Wiza 

31.07.2023

Zezwolenie na pobyt 

Bez dokumentów 

n/d

 Obywatele krajów trzecich

Biometria 

31.07.2023 – dla cudzoziemca, który skorzystał z warunkowego legalnego pobytu i złożył wniosek o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie

Wiza 

Zezwolenie na pobyt 

31.07.2023

 Dokumentów legalizujące pracę,  których ważność skończyła się  po 14 marca 2020r.

Oświadczenie o powierzeniu pracy

Zezwolenia na pracę

Zezwolenia sezonowe

Zezwolenia na pobyt i pracę

31.07.2023

 Dokumenty legalizujące pracę na podstawie specustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy

Powiadomienie

04.03.2024

 

Czy pracodawcy i cudzoziemcy są w pełni świadomi do kiedy są ważne dokumenty?

Wielu cudzoziemców oraz pracodawców przywiązało się już do daty 24 sierpnia 2023 r. W tym dniu, miały zostać zniesione przepisy wydłużające legalny pobyt cudzoziemców, których dokumenty pobytowe były ważne do 14 marca 2020 roku. Nie brali jednak pod uwagę ewentualności, że odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone wcześniej niż 24 sierpnia 2023 r. Jeżeli projekt, o którym mowa powyżej wejdzie w życie, to z dniem 1 sierpnia przestaną obowiązywać tzw. przedłużenia COVID-owe. Dlatego tak istotne jest sprawdzenie ważności dokumentów przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców i w razie potrzeby jak najszybsze wnioskowanie o ich przedłużenie.

 

* Tzw. przepisy covidowe, na podstawie których ważność dokumentów cudzoziemców jest wydłużona do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. 2020 poz. 374 - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374; Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -  Dz.U. 2020 poz. 568 -  https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372002

O autorze publikacji:

Daniel Sola,
Dyrektor Projektów Międzynarodowych

 

Daniel specjalizuje się w rekrutacji cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Prowadzi audyty legalności zatrudnienia obcokrajowców w firmach zlokalizowanych na terenie całego kraju.


Jesteś zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca lub legalizacją jego pracy?

Skontaktuj się z nami