18.01.2024

Podobne Tagi Pracodawca

Candidate experience w procesie rekrutacji. Czego oczekują kandydaci?

 

Rekrutacja to proces, który powinien być sprawny od strony technologicznej, ale również angażujący, ciekawy i dobrze obrazujący kulturę organizacyjną oraz relacje międzyludzkie w firmie. Szukając pracowników, warto znać potrzeby kandydatów i uwzględniać je w komunikacji już na etapie tworzenia opisów stanowisk, a następnie publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych. Gdy zachęceni opisem kandydaci wysyłają CV, nie można zapomnieć o personalizowanej komunikacji mailowej nie tylko do osób, które są interesujące i potrzebne dziś. Komunikacja wskazująca na zainteresowanie ludźmi jest filarem sukcesu rekrutacyjnego.

Fundamenty candidate experience 

W budowaniu wizerunku pracodawcy liczą się fakty, nie tylko historie. Nie wystarczy napisać na stronie internetowej, że firma odnosi sukcesy, umożliwia rozwój zawodowy oraz oferuje szeroki pakiet benefitów. To nie jest zachęta. Kandydaci wybierający pracodawcę chcą konkretów i przyjaznego, transparentnego podejścia. Oczekują jasnych informacji o zadaniach, możliwościach rozwoju i przejrzystego, sprawnego procesu rekrutacji.


Jeśli dbacie o spójny i atrakcyjny wizerunek rzetelnego pracodawcy, nie zapominajcie o candidate experience, czyli budowaniu pozytywnych doświadczeń kandydatów. Ustalcie reguły i wdrażajcie je jak najszybciej.

 

Jak candidate experience wpływa na wizerunek firmy?


Relacje z kandydatami są ważne od samego początku. Dobre opinie działają na korzyść wizerunku marki, złe szybko się rozprzestrzeniają i mogą być barierą dla wielu osób w momencie wyboru pracodawcy. Poczta pantoflowa i media społecznościowe to potężne kanały komunikacji, negatywne opinie nie pomagają kampaniom rekrutacyjnym.

 

Wskazówki dla osób odpowiedzialnych za rekrutację i employer branding


Organizacja procesu rekrutacji:

 

 • Czytelne i niesztampowe ogłoszenia rekrutacyjne (konkretne informacje na temat zadań i kryteriów).
 • Proces rekrutacyjny uwzględniający spotkania zdalne i stacjonarne.
 • Jasny schemat procesu rekrutacyjnego i szybki przebieg rekrutacji.
 • Możliwość bezpośredniej komunikacji z osobą rekrutującą (czaty, telefon, e-mail, SMS).
 • Przekazywanie informacji zwrotnej o niezakwalifikowaniu się do procesu wszystkim osobom, które przesłały CV.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników dodatkowych zadań, testów itp. Dotrzymywanie terminów.


Przebieg spotkań rekrutacyjnych:

 

 • Spójność informacji przekazywanych na spotkaniach z danymi zawartymi w ogłoszeniu czy informacji o stanowisku.
 • Dobra atmosfera w czasie spotkań.
 • Przedstawienie osób obecnych na spotkaniach.
 • Jawna informacja na temat rodzaju umowy oraz wynagrodzenia.
 • Partnerski styl rozmowy, kandydat jest pytany o swoje doświadczenie, a jednocześnie może zadawać pytania na temat firmy, stanowiska, menedżerów, kultury organizacyjnej i otrzymuje szczere odpowiedzi.
 • Pytania rekrutacyjne związane bezpośrednio ze stanowiskiem, zadaniami.
 • Niepowtarzanie tych samych pytań na kolejnych spotkaniach/etapach.
 • Możliwość poznania swojego przyszłego przełożonego i zespołu w trakcie procesu rekrutacji.

 

Więcej w tym temacie przeczytacie w naszym artykule jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną w zgodzie z candidate experience.


Zakończenie procesu:

 

 • Podziękowanie za udział w rekrutacji osobom, które nie otrzymały pracy, z uwzględnieniem powodów, dla których nie zostały zatrudnione.
 • Badanie opinii kandydatów po procesie rekrutacyjnym (ankieta to cenne narzędzie dla HR, ale także sygnał, że zdanie kandydatów się liczy).
 • Solidny onboarding dla kandydatów, którzy otrzymali pracę.

 

Jak wpływać na pozytywne doświadczenia kandydatów?

Przede wszystkim warto pamiętać – kandydaci to ludzie, a nie zasoby. Jeśli takie hasło odzwierciedla kulturę organizacyjną Waszej organizacji to szacunek dla kandydatów i branie pod uwagę ich potrzeb łatwiej przełożyć na działanie.

Istotne działania po stronie pracodawców, które mogą zagwarantować pozytywne doświadczenia osób rekrutowanych:

 

 • Modelowa, szybka komunikacja w trakcie procesu
 • Dobra organizacja spotkań
 • Przekazywanie prawdziwych informacji o kulturze organizacyjnej, stanowisku, zadaniach, targetach, KPI
 • Otwartość i wiarygodność w przedstawieniu wartości, atmosfery, relacji, sposobów integracji, udogodnień w miejscu pracy, cyklicznych wydarzeń, zarówno formalnych, jak i nieformalnych
 • Przedstawienie konkretów dotyczących wynagrodzenia, benefitów, systemów premiowych, ścieżek rozwoju/awansu
 • Niestandardowa, personalizowana treść informacji zwrotnych
 • Adekwatne zakończenie procesu rekrutacji (podziękowanie, jasny feedback zawierający wskazówki co można poprawić w CV lub w autoprezentacji na spotkaniach rekrutacyjnych)

 

 

Korzyści wdrożenia zasad candidate experience w procesie rekrutacji:

 • Pozytywne opinie o firmie na zewnątrz i wewnątrz organizacji.
 • Budowanie perspektywicznych relacji z kandydatami.
 • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i uwzględniającej różne potrzeby kandydatów/ek i ludzi w organizacji.
 • Wspieranie systemu rekomendacji/poleceń.

 

Rekrutację wygrywa jedna osoba. Pozostałe dzielą się wrażeniami ze swoją siecią, społecznością, kręgiem znajomych. Tak rozprzestrzeniają się informacje – dobre i niepochlebne. Przygotowanie procesu rekrutacji, a także zaangażowanie i postawa osób rekrutujących mają znaczący wpływ na candidate experience.

 

Jeśli zależy Wam na łowieniu talentów i dobrej reputacji, zainwestujcie w przygotowanie procesu rekrutacyjnego, pamiętając o tym, że opinia każdej osoby z dobrym „wspomnieniem rekrutacyjnym” działa na rzecz wizerunku i zaufania do firmy, co jest na wagę złota na dzisiejszym rynku pracy.

 

Źródło: Przy pisaniu artykułu korzystaliśmy z Raportu Candidate Experience w Polsce 2023/2024, erecriuter.pl


Potrzebujesz wsparcia w procesach HR?

 

Skontaktuj się z nami