07.06.2023

Podobne Tagi Kandydat

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ?

karta ekuz

 

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ? Jak wyrobić EKUZ w przypadku wyjazdu do pracy za granicę? Kompleksowy poradnik + wzór wypełnienia wniosku o EKUZ.

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest używana za granicą do potwierdzenia tego, że masz ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przysługuje zatem wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Takim, które odprowadzają składki, bo pracują lub za które składki odprowadzane są przez członków rodziny, lub Państwo.

 

Jak to działa? Kiedy w Polsce idziesz do lekarza, Twoje prawo do bezpłatnej opieki medycznej jest sprawdzane w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Kiedy jesteś za granicą, lekarz nie ma możliwości zalogowania się do polskiego systemu i sprawdzenia, czy masz opłacane ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego potrzebna jest EKUZ, która potwierdza Twoje prawo do świadczeń. Dzięki niej, na mocy umowy między krajami, które ją honorują, masz takie samo prawo do opieki zdrowotnej, jak osoba ubezpieczona w kraju, w którym przebywasz.

 

Jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi i w związku z tym będzie potrzebna Ci pomoc medyczna, EKUZ będzie poświadczeniem tego, że masz ubezpieczenie zdrowotne.

 

Innymi słowy, EKUZ jest potrzebna wtedy, kiedy jesteś osobą ubezpieczoną i podczas pobytu za granicą musisz nagle skorzystać z pomocy medycznej, a nie chcesz płacić 100% odpłatności za uzyskaną pomoc. 

 

Z EKUZ korzystają osoby, które wyjechały za granicę na pobyt czasowy, czyli są za granicą prywatnie (np. na wypoczynku) lub są delegowane do pracy za granicą. W obu przypadkach zarówno procedura otrzymania karty, jak i sama karta wyglądają identycznie. Różne są jedynie wnioski, jakie trzeba złożyć.

 

Jeśli masz już ważną EKUZ (np. wyrobioną przy okazji zeszłorocznych wakacji za granicą), to może ona służyć Ci również wtedy, kiedy zostaniesz delegowany do pracy za granicą. Upewnij się tylko, czy Twoja EKUZ będzie ważna przez cały czas pobytu za granicą. Pamiętaj jednak, że EKUZ jest ważna tylko 30 dni, więc nie zawsze możemy jej użyć w celu wyjazdu do pracy za granicę.  EKUZ turystyczna to nie to samo co EKUZ pracownicza.

 

Czy bez EKUZ nie otrzymam pomocy medycznej?

Otrzymasz, ale być może będzie trzeba ponieść pełne koszty leczenia. Dlatego lepiej wyrobić sobie EKUZ, a podczas pobytu za granicą mieć ją zawsze przy sobie.  

 

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest imienna i wydawana na wniosek osoby, której dotyczy. Może z niej skorzystać jedynie osoba, która jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w swoim macierzystym kraju – czyli np. osoba, która jest zatrudniona przez agencję pracy, która odprowadza za pracownika składki.

 

Pamiętaj, to Ty składasz wniosek o EKUZ. Pracodawca nie załatwia tego za Ciebie. Trzeba o to zadbać samodzielnie.

 

Ile kosztuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ jest bezpłatna. Nie płacisz nic za jej wydanie i wysyłkę.

 

Nie oznacza to jednak, że usługi medyczne za granicą też będą bezpłatne. W każdym kraju opłaty za leczenie są nieco inne. Np. w Niemczech odpłatność za leki na receptę wynosi 10%, ale nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro. Ten sam lek w Polsce może być w pełni refundowany lub płatny 100%. Dlatego ostateczny koszt leczenia zależy od danego kraju.

 

Warto przy tym pamiętać, że EKUZ nie obejmuje zabiegów planowych czy profilaktycznych. Mając EKUZ, możesz zatem bezpłatnie leczyć bolący ząb, ale nie usuniesz bezpłatnie kamienia nazębnego czy nie wykonasz kontrolnego przeglądu dentystycznego.

 

Jak założyć EKUZ będąc pracownikiem delegowanym? Dokumenty

W takim przypadku konieczne jest:

  • zaświadczenie A1,
  • poprawnie wypełniony wniosek o EKUZ.

 

Zaświadczenie A1 do EKUZ – co to jest i skąd je wziąć?

To dokument wydawany pracownikom świadczącym pracę poza terenem Polski, na terenie Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Jego celem jest wskazanie miejsca, gdzie pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym. Innymi słowy, zaświadczenie A1 wydane jest np. Polakowi, który jest delegowany do pracy w Niemczech i potwierdza, że składki społeczne za tego pracownika będą odprowadzane w Polsce.

 

Zaświadczenie A1 uzyskuje się z ZUS, na wniosek pracodawcy lub pracownika. W przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicą przez Trenkwalder to my dbamy o złożenie wniosku  i przekazujemy go pracownikowi.

 

Jeśli pracownik stara się o zaświadczenie A1 samodzielnie, wniosek może złożyć osobiście w placówce ZUS, pocztą lub przez PUE ZUS.

 

Dopiero mając zaświadczenie A1, można składać wniosek o wydanie EKUZ pracowniczego.

 

Jak wypełnić wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Wniosek zawiera tylko kilka pól:

 

  • Dane osoby, której wydaje się kartę (pesel, data urodzenia, imię, nazwisko i opcjonalnie telefon bądź email, potrzebne zawsze, kiedy wniosek nie jest składany osobiście):

 

  • Status wnioskodawcy, czyli czy jest to osoba ubezpieczona (czyli pracownik delegowany) czy członek rodziny pracownika delegowanego (np. wyrabiasz EKUZ dla dziecka czy małżonka / małżonki):

 

  • Cel wyjazdu. W tym przypadku zaznaczamy pierwsze pole, czyli praca na podstawie zaświadczenia A1 wydanego przez ZUS / KRUS. Zaświadczenie będzie trzeba dołączyć do wniosku.

 

  • Adres do doręczeń:

 

  • Podpis i datę:

 

We wniosku znajduje się też pole na potwierdzenie odbioru osobistego, które pozostawiamy puste.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku można też pobrać ze stron NFZ.

 

 

Gdzie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Organem, który wydaje EKUZ, jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Kartę wyrabia się w oddziale NFZ, ale wniosek można złożyć na sześć różnych sposobów i nie trzeba jechać do oddziału osobiście.

 

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?

1. Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ.

 

Listę oddziałów znajdziesz na stronie NFZ. Wybierasz oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek możesz wypełnić na miejscu (formularze będą dostępne w oddziale) lub pobrać ze strony i wydrukować, a następnie wypełnić w domu i zanieść do oddziału. Miej przy sobie zaświadczenie A1. EKUZ zostanie wydana od ręki.

 

W każdym mieście jest z reguły tylko jeden punkt Obsługi Klientów NFZ, dlatego warto być wcześnie, by uniknąć kolejek. Warto sprawdzić przez internet godziny otwarcia punktu, bo często delegatury NFZ przyjmują interesantów jedynie do godziny 15:00.

 

2. Z pomocą innej osoby, w oddziale lub delegaturze NFZ

 

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia wniosku i/lub odbioru EKUZ w naszym imieniu. Aby to było możliwe, trzeba wydrukować i wypełnić upoważnienie. Tu pobierzesz upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.

 

Pozostała część procedury przebiega jak w przypadku osobistej wizyty w delegaturze NFZ.

 

3. Za pomocą poczty tradycyjnej.

 

Wniosek o EKUZ pobierasz ze strony, drukujesz, wypełniasz i wysyłasz pocztą na adres najbliższej delegatury NFZ. Kartę otrzymasz pocztą na adres wskazany we wniosku.

 

4. Za pomocą poczty elektronicznej.

 

Wniosek pobierasz na komputer, wypełniasz elektronicznie (potrzebna jest do tego płatna wersja programu Adobe Acrobat) lub drukujesz i wypełniasz odręcznie, a następnie skanujesz (przy braku skanera można zrobić czytelne zdjęcie telefonem) i wysyłasz pocztą elektroniczną na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl. Kartę otrzymasz pocztą na adres wskazany we wniosku.

 

5. Przez ePUAP

 

Musisz posiadać konto na platformie ePUAP. Po zalogowaniu się do platformy wybierasz w katalogu spraw pozycję „Zdrowie”.

 

 

Klikasz w „Najczęściej załatwiane sprawy” i z listy pozycji wybierasz pozycję „Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą".

 

 

Następnie klikasz niebieski przycisk „Załatw sprawę” umieszczony z prawej strony ekranu i wypełniasz w całości wniosek elektronicznie. Kartę otrzymasz pocztą na wskazany adres.

 

6. Przez Internetowe Konto Pacjenta

 

Aby użyć tej opcji, potrzebujesz mieć założone konto na pacjent.gov.pl. Logujesz się na nie, wybierasz Moje konto i w części „Twoje ubezpieczenie zdrowotne” możesz złożyć wniosek o EKUZ.

 

Jeśli Twoja karta nadal jest ważna, sprawdzisz też datę jej ważności.

 

 

 

Ile się czeka na EKUZ?

To zależy od tego, w jakiej formie złożono wniosek o jej wydanie. Najszybsza metoda to osobiste złożenie wniosku. Najdłużej trwa forma złożenia wniosku za pomocą poczty tradycyjnej.

 

Sposób złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ

Czas oczekiwania

Sprawdzenie statusu wniosku

W oddziale NFZ – osobiście

Natychmiast (od ręki)

Nie ma potrzeby

Pocztą tradycyjną

Około 16 dni (czas dostarczenia wniosku – 2-3 dni robocze, jego przetworzenie – 10 dni, przesyłka pocztą – 3-4 dni

Brak możliwości

Pocztą elektroniczną

Około 14 dni (przetwarzanie wniosku 10 dni + przesyłka karty pocztą 3-4 dni)

Brak możliwości

Przez ePUAP, IKE

Około 14 dni (przetwarzanie wniosku 10 dni + przesyłka karty pocztą 3-4 dni)

Za pomocą identyfikatora sprawy, który otrzymuje się mailem po złożeniu wniosku, na stronie 

 

W okresach poza sezonem turystycznym czas przetwarzania wniosku przez NFZ jest krótszy i wynosi do 5 dni. Zawsze jednak warto nastawić się na około 14 dni oczekiwania, a jeśli EKUZ potrzebna jest szybciej, zgłosić się po nią osobiście.

 


Szukasz nowej pracy?

 

Sprawdź nasze oferty